top
spacer

Sylabus

Trendy současného dějepisectví II

Vyučující:
Typ semináře:A
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

Dne 3. května jste namísto semináře zváni na přednášku o pozdně středověké církvi, kterou prosloví prof. Douglas Biggs (University of Nebraska).

Přednáška se koná v 9.45 v přednáškovém sále. 

ANOTACE

Seminář navazující na předmět Trendy současného dějepisectví I. bude zaměřen na období raného novověku. Seminář se skládá ze dvou částí: z přehledu dosavadního vývoje historického myšlení a z analýzy jeho současného stavu bádání. Pozornost je věnovaná jednotlivým historickým školám či směrům (Annales, historická antropologie, mikrohistorie, kulturní dějiny, gender history apod.), významným historikům (F. Braudel, C. Ginzburg, P. Burke, ad.) a jejich zásadním dílům a také nejtypičtějším tématům (lidová kultura, inkvizice, konfesionalizace, dějiny žen apod.). Tyto již klasické směry, díla a témata pak budou konfrontovány s nejnovější historiografií. Na jednotlivých hodinách budou rozebírány úryvky konkrétních děl s ohledem na kontext vzniku díla, použité prameny a metody. K tomu přistoupí diskuse nad vybranými teoretickými díly některých autorů (např. M. Foucault, ad.).

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

22.2. Martin Elbel: Kdo vystavěl Théby a jejich sedm bran? Kulturni antropologie (četba: Anthropologie)

1.3. Martin Elbel: Reformace a konfesionalizace (soubor: Konfese.pdf) 

8.3. Martin Elbel: Od dějin umění k vizuální kultuře (soubor: Obrazy.pdf)

15.3. Radmila Prchal Pavlíčková: Ranovověké panovnické dvory: Norbert Elias a historiografická diskuse o jeho konceptu (četba soubory pdf: Duindam_Elias; Elias O procesu civilizace)

22.3. Radmila Prchal Pavlíčková: Mecenát a kulturní investice, ostentativní plýtvání a marnotratnost (četba: Jakubec Mecenát olom.biskupů + Hojda Kulturní investice)

29.3. Yasir Yilmaz: Historiography of the Ottoman Empire

5.4. Radmila Prchal Pavlíčková: Raněnovověká kázání (četba: pdf: Sládek Proměny Documenta Pragensia)

12. 4.  Hana Jadrná Matějková: Trendy ve výzkumu women´s history a gender history raného novověku ve světové historiografii a jejich ozvuky v domácím dějepisectví (bez četby)

19.4. Hana Seichterová: Nalézt podkomořího (v Zemském archivu)

26.4. 

 

 

 

Iveta Coufalová: Diskuse o konceptu absolutismu (četba: trendy soucasneho dejepisectvi_absolutismus-diskuse_monzambano.pdf + trendy soucasneho dejepisectvi_absolutismus-diskuse_de officio hominis.pdf + trendy soucasneho dejepisectvi_absolutismus-diskuse_shrnuti_T-Knoz.pdf)

 

Jaroslav Miller: History of Ideas a "Begriffsgeschichte" (soubor - Burke, History of Ideas. pdf)

Jaroslav Miller: Symbolická geografie (soubor- Wolff, Symbolic geography.pdf)


 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Texty k jednotlivým hodinám: Student na začátku každé hodiny odevzdá lístek se sumarizací hlavního argumentu článku vybraného pro danou hodinu (neodevzdaný lístek bude považován za absenci).

Povinná četba (kniha P. Burka, Co je kulturní historie? Praha 2011).

Recenze knihy k raně novověké problematice s rozborem metodologie (výběr nutno konzultovat s vyučujícím).

LITERATURA
  • Navrátil, J. a kol.: Dějepisectví. Přehled vývoje světové historiografie. Olomouc 1969.
  • Braudel, F.: Civilization and Capitalism 15th-18th Century: Distriction of Everyday Life - The Limits of The Possible. California 1992.
  • Foucalt, M.: Dějiny šílenství. Praha 1993.
  • Ginzburg, C.: Sýr a červi: Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 2000.
  • Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.
  • Šusta, J.: Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a v době nové. Praha 1933.
  • Macůrek, J.: Dějepisectví evropského východu. Praha 1946.
  • Kutnar, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 1-2. Praha 1973, 1977; 2. vyd. 1997.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:2.5.2018 - 0:32

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz