top
spacer

Sylabus

Seminář k dějinám 19. století F

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Milé kolegyně, milí kolegové, z důvodu rektorského volna se náš seminář dne 6. května nekoná. Prosím studenty, kteří měli mít prezentaci, aby mě kontaktovali emailem. Naše další setkání, tentokrát již nad zápočtovým testem, proběhne 13. května.
ANOTACE
Cílem semináře je seznámit studenty s vybranými klíčovými událostmi politického a společenského vývoje v Evropě i v zámoří v "dlouhém" 19. století, k nimž patří národní hnutí na Balkáně, Vídeňský kongres, sjednocení Německa a další. Každá hodina je založena na práci s pramenem či sekundární literaturou, které je student povinen si před každou hodinou prostudovat.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

25. 2.   Úvod

4. 3.     Vídeňský kongres a nové uspořádání Evropy

11. 3.   Vznik USA a počátky budování nového státu

25. 3   Osvobozenecké boje v Latinské Americe

1. 4.    Rusko v 1. polovině 19. století

8. 4.    Rusko v 2. polovině 19. století 

15. 4.  Národní hnutí na Balkáně 1

22. 4.   Národní hnutí na Balkáně 2

29. 4.   Čína mezi tradicí a Západem

6. 5.     Sjednocení Německa a budování císařství

13. 5.   Zápočtový test
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE


aktivní účast na seminářích (max. 3 absence)

příprava na semináře, tzn. na každou hodinu prostudování zadaných textů

referát (včetně powerpointové prezentace)

zápočtový test

LITERATURA

Budil, I. – Šedivý, M. (eds.): Metternich & jeho doba. Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009. Plzeň 2009.

Drška, V. - Skřivan, A. - Stellner, F.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha 1994.

Fairbank, J. K.: Dějiny Číny. Praha 1998.

Ferro, M.: Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13.-20. století. Praha 2007.

Hlavačka, M.: Podivná aliance. Praha 1987.

Hlavačka, M. - Pečenka, M.: Trojspolek. Německo, Rakousko-Uhersko a italska zahraniční politika před první světovou válkou. Praha 1999.

Hutečka, J.: Země krví zbrocená: americká občanská válka, 1861-1865. Praha 2008.

Klíma, J.: Zrození Latinské Ameriky. Simón Bolívar a jeho doba. Praha 2007.

Křivský, P.- Skřivan, A.: Století odchází. Světla a stíny „belle epoque". Praha 2004.

Kunc, J.-Barteček,I.: Dobytí a osvobození Latinské Ameriky. Olomouc 2008.

Loewenstein, B.: Otto von Bismarck. Praha 1968.

Matoušek, J.: Thomas Jefferson. Praha 1947.

Palmer, A.: Úpadek a pád osmanské říše. Praha 1996.

Polišenský, J.: Benjamin Franklin a první americká revoluce. Praha 1956.

Polišenský, J.: Opavský kongres roku 1820 a evropská politika let 1820-1822. Ostrava 1962

Raková, S.: Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783). Praha 2005.

Šedivý, J.: Děkabristé: anatomie nezdařeného pokusu. Praha 2000.

Šedivý, J.: Metternich kontra Napoleon. Praha 1998.

Skřivan, A- Křivský, P.: Opožděná expanze. Koloniální vývoj Německa a Itálie v letech 1870-1918. Praha 1977.

Skřivan, A.: Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914. Praha 1996.

Švankmajer, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2002.

Taraba, L.: Vídeňský kongres. Salony – kuloáry – budoáry. Praha 2002.

Veber, V.: Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894-1917). Praha 2000

Weithmann, M.: Balkán: 2000 let mezi východem a západem. Praha 2006.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:2.5.2014 - 10:42

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz