top
spacer

Sylabus

Trendy v historiografii prehistorie a protohistorie

Vyučující:
Typ semináře:B; I.; magister. studium
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ
Výuka bude probíhat každý týden. Zahájena bude 22. září 2016.
ANOTACE
Kurz poskytuje studentům základní orientaci v metodologii a teoretických východiscích evropské a světové archeologie. Přehled vývoje archeologických paradigmat dovede studenty k pochopení vývoje k současným teoretickým směrům v archeologii. Zaměřuje se na definici a hodnocení jednotlivých směrů v romantickém, evolucionistickém a v kulturně historickém paradigmatu, zrod „Nové archeologie“ a procesualismu či definici a náplň postprocesualismu. Kurz poskytuje základní přehled současné evropské a světové archeologie ve smyslu tradice a současnosti teoretických konceptů a paradigmat, otázek řešených v prostředí různých archeologických tradic, ale i vztahu archeologie a veřejnosti. Kurz představuje archeologii jako komplexní vědní obor v komplexním multikulturním světě současnosti. Zohledněna budou úskalí současné spolupráce a komunikace v archeologii, jako je nacionalismus, náboženský fundamentalismus apod. Studenti se také seznámí se strukturou vědecké a profesní komunikace v evropské (EAA), americké (SAA) i světové archeologii (WAC, UISPP), rovněž jako s dokumenty formující právní a etické apsekty práce s archeologickými památkami (Konvence z La Vallety, Haggská konvence). Zvláštní pozornost bude věnována i některým otázkám etiky a politické odpovědnosti: jako jsou právo na vlastní minulost, repatriace, archeologie gendru a menšin.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1.      Úvod do studia – info schůzka (Kalábková) 22.9.2016

2.      Paradigma romantické – charakteristika, případové studie (Kalábková) 29.9. 2016

3.      Paradigma evolucionistické – charakteristika, případové studie  (Kalábková) 6.10. 2016

 

4.      Paradigma kulturně historické – charakteristika, případové studie (Golec) 13.10. 2016

5.      Typologie, sídelní archeologie, historický partikularismus (Golec) 20.10. 2016

6.      Funkcionalismus, difuzionismus a marxismus v evropské archeologii (Golec) 27.10.2016

 

7.      Paradigma procesuální (tzv. Nová archeologie) – úvod, hlavní znaky, pojmy a badatelské osobnosti ve světové archeologii (Nováček) – 3.11.2016

8.      Etika archeologie – gender, menšiny, repatriace, právo na minulost, archeologie v době ozbrojených konfliktů (Peška) – 10.11.2016

   státní svátek 17. listopadu

9.      Mezinárodní organizace v archeologii – EAA, WAC, UISPP, SAA, ICOMOS (Peška) – 24.11.2016

10.   Projevy „nové archeologie“ v československé archeologii, případové studie (Nováček) – 1.12.2016

11.   Archeologie 80. a 90. let 20. století – antropologicky orientované přístupy – charakteristika, osobnosti, ukázka způsobu řešení teoretických otázek na příkladech (Nováček) – 8.12.2016

12.   Archeologie 80. a 90. let 20. století – přírodovědně, sociálně a ekonomicky orientované přístupy – charakteristika, osobnosti, ukázka způsobu řešení teoretických otázek na příkladech (Nováček) – 15.12.2016

 

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Zápočet.: Aktivní účast, příprava odborné eseje k vybranému tématu.
LITERATURA
Binford, L. R. 1988: In Pursuit of the Past: Decoding the Archaeological Record. New York.

Bouzek, J. et al. 1984: Dějiny archeologie. I.- II. díl. Praha.

Hodder, I. 2001: Archaeological theory today. Cambridge.

Malina, J. 1981: Archeologie včera a dnes. Aneb mají archeologové více šedé hmoty za nehty než za ušima? 1.a 2. díl. České Budějovice.

Malina, J. – Vašíček, Z. 2006: Archeologie, historie, minulost. Praha.

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

Renfrew, C. - Bahn, P. 1991: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London (další vydání 2000).
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:26

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz