top
spacer

Sylabus

Nauka o pramenech prehistorie a protohistorie

Vyučující:
Typ semináře:B;I.-II.; magister. studium
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ
Výuka bude probíhat každý týden. Zahájena bude 22.září 2016.
ANOTACE
Tento kurz se bude věnovat problematice prehistorických a protohistorických pramenů (zejména nemovitým) a jejich interpretaci v rámci pravěkého až časně dějinného vývoje Evropy. Kurz bude rozdělen do čtyř hlavních částí: doba kamenná, doba bronzová a halštatská, protohistorie a antické až raně středověké písemné prameny. Pro práci s prameny budou využity klíčové lokality ze tří hlavních period (doba kamenná, doba bronzová a halštatská, protohistorie). Pro každý tento dějinný úsek bude vybrána modelová lokalita, a to sídlištní, sepulkrální a jiná (sakrální, komunikační, exploatační apod. – podle problematik řešených v jednotlivých dobách). Na příkladech vybraných (modelových) lokalit (např. pro dobu římskou Mušov) budou archeologické a historické prameny interpretovány z různých aspektů. Zvláštní pozornost přednášející věnují různým formám objektů, jejich identifikaci a klasifikaci. Čtvrtá část bude pojednávat o významu a interpretaci historických (písemných) pramenů pro protohistorické osídlení střední Evropy za hranicemi antického světa. Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s různými druhy pramenů a jejich interpretací a vytvořit u nich schopnosti analýzy a kritiky pramenů v kontextu archeologického, historického a environmentálního bádání.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvod (Kalábková)  22.9.2016

2. Prameny doby kamenné (modelová sídlištní lokalita) Kalábková 29.9.2016

3. Prameny doby kamenné (modelová sepulkrální lokalita) Kalábková 6.10.2016

4. Prameny doby kamenné (modelová exploatační lokalita) Kalábková 13.10.2016

 

5. Prameny doby bronzové až halštatské (modelová sídlištní lokalita) Peška 20.10.2016

6. Prameny doby bronzové až halštatské (modelová sepulkrální lokalita) Peška 27.10.2016

7. Prameny doby bronzové až halštatské (modelová sakrální lokalita) Golec 3.11.2016

 

8. Prameny z období protohistorie (modelová sídlištní lokalita) Zeman 10.11.2016

státní svátek 17. listopadu  

9. Prameny z období protohistorie (modelová sepulkrální lokalita)  Peška  24.11.2016

10. Prameny z období protohistorie (modelová komunikační památka) Majer  1.12.2016


11. Úvod do studia antických a raně středověkých písemných pramenů  Koucká  8.12. 2016

12. Interpretace písemných pramenů pro v protohistorii barbarika  Koucká 15.12.2016

 

 


POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Zápočet: Aktivní účast na výuce a příprava odborné eseje na vybrané téma.
LITERATURA

Bude upřesňována - výběr k některým tématům:

Bartoňková, D. – Radová, I.: Antické písemné prameny k dějinám střední Evropy. Praha 2010.

Dobiáš, J.: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha 1964.

Harding, A. F.: European societies in the Bronze Age. Cambridge 2000.

Hrala, J. – Šumberová, R. – Vávra, M.: Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia. Praha 2000.

Kolník, T. – Varsik, V. – Vladár, J. 2007: Branč. Germánska osada z 2. až 4. storočia. Nitra.

Marsina, P.(ed.): Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. I. Územie Slovenska před príchodom Slovanov. Bratislava 1998.

Pavlů, I. 2007: Neolit mírného evropského pásma (5600 – 4 200 př.n.l.) a jeho současníci, http://www.bylany.com/pdf/neolit_stredni_evropy.pdf (dostupné 19.10. 2011).

Peška, J. – Tejral, J. (eds.) 2002: Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren, Band 1-3. Mainz.

Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Brno.

Peška, J. 2009: Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. Olomouc.

Šída, P. 2007: Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří, Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 3, 1-282.

Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:27

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz