top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 1: Paleolitické technologie

Vyučující:
Typ semináře:B; 1. ročník
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Přednáší: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., Ústav Anthropos MZM Brno

Přednášky budou  v termínech 22.9.; 6.10.; 20.10.; 3. 11. 2017 od 8,45 do 15,00 hod.

 

 

ANOTACE
Přednášky jsou zaměřeny na komplexní poznání různých paleolitických technologií v průběhu od starého do pozdního paleolitu v kontextu přírodního prostředí. Geograficky bude pojednáváno o českém a moravském prostředí.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1.Historie oboru. Od valounů ke štípání; štípání kamene, výběr vhodné suroviny;

štípání dalších materiálů. Přehled industriemi, terminologií; význam pracovních

stop na nástrojích.  Broušení kamene, hrubotvará industrie, problematika

povrchových nálezů; rozlišení artefaktů a naturfaktů; mobilita, etnologické

paralely, praktičnost a estetika.

2. Řezání, podélné dělení, vrtání; IŤŽM, terminologie, využití, pracovní stopy,

etnologické srovnání. Problematika artefaktů versus činnost  šelem.

3. Tkaní; dřevo a rostlinná vlákna; stavební konstrukce; ulity recentní a

fosilní; destilace; barvivo; znalost ohně a jeho využití; keramika;

teplotní popouštění suroviny.

4. Stravování v paleolitu - subsistenční strategie: lov a sběr; využití úlovku;

etnologické srovnání; demografie, mobilita; způsoby sídlení; empatie,

doklady medicínských praktik.

5. Rekonstrukce života na sídlišti na základě dostupných archeologických

nálezů za pomoci přírodovědných analýz. Klimatické změny LGM a

jejich vliv na lidské osídlení.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
1. účast na přednáškách, 2. ústní zkouška/pohovor - obecná orientace v problematice.
LITERATURA
Andrefsky Jr, W. 2007: The application and misapplication of mass analysis in lithic debitage studies. Journal of Archaeological Science 34, 3, 392-402.
Andrefsky, W. j. 1998: Lithics. Macroscopic approaches to analysis. Cambridge manuals in Archaeology, Cambridge.
Binford, L. R. 1980: Willow Smoke and Dogs' Tails: Hunter-Gatherer Settlement Systems and Archaeological Site Formation. American Antiquity 45, 1, 4-20.
Conard, N. ‒ Straus, L. 2002: Settlement dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. Journal of Anthropological Research 58, 2, 289-291.
Conard, N. ‒ Wendorf, F. ‒ Straus, L. 2000: Middle paleolithic and middle stone age settlement systems. Journal of Anthropological Research 56, 1, 131-135.
Debénath, A. ‒ Dibble, H. ‒ Straus, L. 1994: Handbook of Paleolithic typology, vol. 1: Lower and Middle Paleolithic of Europe. Journal of Anthropological Research 50, 4, 395-396.
Féblot-Augustins, J. ‒ Straus, L. 1998: La circulation des matières premières au paléolithique (2 vols). Journal of Anthropological Research 54, 2, 286-288.
Floss, H. 2012: Grundbegriffe der Artefaktmorphologie und der Bruchmechanik. In: H. Floss Hrsg.: Steinartefakte vom Altpaläolithikum bis zu die Neuzeit, 117-132. Kerns Verlag, Tübingen.
Inizan, M. L. - Reduron-Ballinger, M. – Roche, H. - Tixier, J. 1995: Technologie de la pierre taillée. Préhistoire de la Pierre Taillée, Tome 4, M e u d o n : C R E P, Nantere.
Jelínek, J. 2006: Střecha nad hlavou: kořeny nejstarší architektury a bydlení. Brno: Vutium.
Neruda, P. 2011: Střední paleolit v Moravských jeskyních. Middle Palaeolithic in Moravian Caves. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 8, Brno.
Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.
Straus, L. 2006: Of stones and bones: Interpreting site function in the Upper Paleolithic and Mesolithic of Western Europe. Journal of Anthropological Archaeology 25, 4, 500-509.
Valoch, K. 1996: Le Paléolithique en Tchéquie et en Slovaquie. Préhistoire d’Europe, Grenoble.
Valoch, K. 2011: Industrie nejstaršího paleolitu v Evropě. Archeologické rozhledy LXIII, 3-22.
Zelinková, M. – Lázničková-Galetová, M. 2007: Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné I. Zprávy České společnosti archeologické, Supplément 66.
Zelinková, M. – Lázničková-Galetová, M. 2007: Industrie z tvrdých živočišných materiálů doby kamenné II. Zprávy České společnosti archeologické, Supplément 67, 3-68.
Poslední aktualizace sylabu:13.9.2017 - 14:24

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz