top
spacer

Sylabus

Francouzština pro historiky - mírně pokročilí (KHI/XF3)

Vyučující:
Typ semináře:C
Semestr (Rok):ZS 2015
AKTUÁLNĚ

 Milé kolegyně, milí kolegové,

jelikož jsme se již dlouho neviděli, zůstává stále v platnosti vše, co jsem napsala níže + přikládám odkaz na video - verbes du quotidien - slovesa, která Vám mohou být užitečná v případě, když chcete hovořit o svých každodenních aktivitách - prosím podívejte se na něj, k tématu naší příští hodiny byste tam mohli nalézt inspiraci. Zkuste si i za pomoci těchto výrazů poskládat Váš běžný den - qu'est-ce que vous faites? 

https://www.youtube.com/watch?v=KtwQ8USocXY 

v příloze naleznete sylabus našeho předmětu. Příští hodinu 5.10. se budeme věnovat představování, rodině, zájmům a denním aktivitám.

Dovoluji si Vás tedy požádat, abyste si z gramatiky zopakovali přivlastňovací zájmena a zvratná slovesa. V příloze rovněž naleznete stručný přehled gramatiky jak k přídavným jménům a tvoření ženského rodu od přídavných jmen, což jsme opakovali na naší minulé hodině, tak i přehled gramatiky k přivlastňovacím zájmenům a zvratným slovesům. Tento přehled Vám může sloužit jako určité vodítko, samozřejmě neočekávám, že všichni vše znají, to, co neznáte, budeme probírat společně. Prosím ale, abyste se na přehledy gramatiky podívali a zrekapitulovali si, co znáte a co neznáte. Zároveň jsem přiložila i nějaká cvičení, prosím na příští hodinu si je vytiskněte a přineste, zkuste si za pomoci oněch gramatických přehledů tato cvičení udělat. 

Taktéž připomínám písemnou domácí úlohu na téma Mon expérience avec le français / avec la France.

Budu se na Vás těšit na příští hodině!

Zdeňka Žáčková 

 

ANOTACE

Kurz je zaměřen na rozvíjení komunikačních dovedností studentů ve francouzském jazyce (mluvení, poslech, písemný projev), přičemž velká pozornost je věnována rovněž postupné výstavbě slovní zásoby (zejména z každodenního života, ale i slovní zásoby zaměřené na historii) a v neposlední řadě i osvojování francouzské gramatiky, s velkým důrazem na její praktické použití.

Kurz je obzvlášť vhodný pro studenty, kteří se chystají vyjet na zahraniční pobyt do Francie.  

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
  • AKTIVNÍ účast na hodině - předpokládá se intenzivní domácí příprava
  • vypracované domácí úkoly
  • úspěšné zvládnutí zápočtového testu na konci semestru

 

LITERATURA

Základní literatura

Učebnice bude stanovena na úvodní hodině.

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník

Přiložené materiály

Další studijní pomůcky dle vlastního uvážení:-)

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:14.10.2015 - 12:16

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz