top
spacer

Sylabus

Seminář k dějinám 19. století E

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

Milé studentky, milí studenti,

v příloze najdete přípravu na zápočtový test. Zároveň doporučuji Vaší pozornosti články uvedené v sekci pramenů k 19. století v oddílu revoluce a reakce, především Preambuli Charty z r. 1814, kterou podepsal Ludvík XVIII. a pak Adresu 221 poslanců Karlu X., která se stala jedním z důvodů vydání Ordonancí ze Saint Cloud.

Zároveň upozorňuji, že se v testu může objevit i otázka na literaturu, která byla prezentována v rámci Vašich referátů. 

 

 

ANOTACE

Cílem semináře je seznámit studenty s politickým, společenským a kulturním vývojem Francie v období „dlouhého“ 19. století a zařadit vývoj ve Francii do kontextu politických a společenských dějin 19. století.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Seminář je součástí nabídky seminářů z dějin 19. století, povinných pro studenty historie a archivnictví 2. bloku bakalářského studia. Studenti se v jeho průběhu seznámí s politickým vývojem Francie v průběhu „dlouhého“ 19. století, tj. od Velké francouzské revoluce do období před 1. světovou válkou. Zvláštní pozornost přitom bude věnována francouzské revoluci a napoleonské éře, střídání politických režimů mezi lety 1815-1871, zahraničně-politickému vývoji Francie a vývoji francouzské společnosti.

 1. 18.2.. Úvodní hodina (seznámení s náplní semináře)

 2. 25.2.    Odpadá 

 3. 4. 3.     Francie v předvečer revoluce (politická, ekonomická a sociální situace ve Francii, vlivy osvícenské filozofie, svolání generálních stavů, jejich požadavky a očekávání)

 4. 11. 3.    Francouzská revoluce – od monarchie k republice: 1789-1791 (jedna nebo více revolucí?, Ústavodárné shromáždění, změna politického systému, ústava a konstituční monarchie, pád monarchie, zahraničně-politické postavení Francie)

 5. 18. 3.    Od republiky k diktatuře (revoluce požírá své děti, snaha o záchranu republiky – ústava 1795, direktorium, nástup Napoleona)

 6. 25.3.     Život v revoluční Francii (politika, náboženství, vzdělanost, sociální politika, právo, rodina, nová porevoluční společnost)

 7. 1. 4.        Napoleon a Evropa (export revoluce za hranice Francie, napoleonské války a jejich důsledky pro politické uspořádání Evropy)

 8. 8. 4.       Napoleonova osobnost a život v napoleonské Francii: společnost, věda a umění 

 9. 15. 4.     Od revoluce k revoluci (období restaurace, Francie a Evropa,červencová monarchie, francouzská společnost)

 10. 22. 4.      Od revoluce přes císařství až k republice (revolučníé rok 1848, Napoleon III., vývoj doma a za hranicemi – prusko-francouzská válka)

 11. 29. 4.     III. republika a společnost belle époque 

 12. 6. 5.        Francie a svět před 1. světovou válkou 

 13. 13.5.       Zápočtový test a evaluace

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Aktivní účast na hodině včetně diskuse, zápočtový test na konci semestru

LITERATURA

Doporučená literatura - výběr:

Bělina, Pavel: Napoleonské války a české země. Praha 2001.

Blatný, Richard: Napoleonská encyklopedie. Praha 1995.

Breunig, Charles: The Age of Revolution and Reaction 1789 – 1850, 2. vydání. New York 1977.

Brouček, Stanislav: K druhému břehu. Češi v prostředí francouzské společnosti 1862-1918. Praha 2007.

Budil, Ivo-Šedivý, Miroslav (eds.): Metternich a jeho doba. Plzeň 2009.

Burke, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. Brno 1997.

Duby, Georges: Dějiny Francie od počátků po současnost. Praha 2003.

Fasora, Lukáš-Hanuš, Jiří-Malíř, Jiří (eds.): Napoleonské války a historická paměť. Brno 2005.

Ferro, Marc: Dějiny Francie. Praha 2006.

Ferro, Marc: Dějiny kolonizací: od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Praha 2007.

Hanuš, Jiří-Vlček, Radomír (eds.): Interpretace francouzské revoluce. Praha 2004.

Horská, Pavla: Sladká Francie. Praha 1997.

Charle, Christophe: Paříž na přelomu století: kultura a politika fin de siècle. Brno 2004.

Kovařík, Jiří: Napoleonova tažení I.-III. Třebíč 2003.

Křivský, Petr-Skřivan, Aleš: Století odchází. Světla a stíny „belle époque“. Praha 2004.

Lucas, Colin (ed.): Rewriting the French Revolution. Oxford 1991.

Marbot, Marcellin de: Paměti. Praha 1999.

Maurois, André: Dějiny Francie. Praha 1994.

Melzer, Sara E.-Rabine, Leslie W.: Rebel Daughters. Women and the French Revolution. New York-Oxford 1992.

Ozoufová, Mona: Co prozrazuje román. 19. století – mezi starým režimem a revolucí. Brno 2010.

Ozoufová, Mona: Revoluční svátky 1789-1799. Brno 2006.

Polišenský, Josef: Napoleon a srdce Evropy. Praha 1971.

Psal se rok 1805. Brno 1968.

Roche, Daniel: France in the Enlightenment. Cambridge-London 2000.

Schama, Simon: Občané. Kronika francouzské revoluce. Praha 2004.

Starobinski, Jean: Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce. Brno 2003.

Tinková, Daniela: Revoluční Francie 1787-1799. Praha 2008.

Tocqueville, Alexis de: Starý režim a revoluce. Praha 2003

Uhlíř, Dušan: Slunce nad Slavkovem. Praha 1984.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:10.5.2015 - 10:10

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz