top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 8: Dějiny římské armády

Vyučující:
Typ semináře:B; II. roč.
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka nebude v tomto semestru realizována.
ANOTACE
Seznámení s vývojem římské armády a náhlednutí do praktického fungování římské armády v různých dobách na základě archeologických i písemných pramenů.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Vývoj římské armády od nejranějších dob existence Říma až do konce Západořímské říše s vybranými příklady praktického fungování armády v různých dobách.Rozvrh hodin:

20. 2. - úvodní hodina

27. 2. - vojenství v oblasti Latia v době královské

13. 3. - reforma Servia Tullia

20. 3. - republikánská armáda

27. 3. - reforma Gaia Maria

3. 4. - občanské války a římská armáda

10. 4. - Augustus a jeho armáda

17. 4. - pozdní císařství a armáda "Neřímanů"

24. 4. - vojenské stavby, vliv římské armády v pozdějších dobách

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Kolokvium (rozhovor) - Základní orientace v dějinách antického Říma a v odpřednášené problematice.
LITERATURA
Základní:

Goldsworthy, A. Armáda starého Říma. Praha. 2010.

Doporučená:

Connolly P. Greece and Rome at war. London. 1998.

Cowan R. Římská bojová taktika. Praha. 2008.

Fischer T. Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte.Regensburg. 2012.

Southern P. Roman Army: Social and Institutional History. Oxford. 2007.

Bouzek, J. – Sakař, V. 1990: Římské provincie a limes Romanus ve střední a západní Evropě. Praha 1990.

Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 14:26

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz