top
spacer

Sylabus

Dějiny vědy QDV2

Vyučující:
Typ semináře:Zváni všichni :-)
Semestr (Rok):LS 2013/2014
AKTUÁLNĚ
Bez seznámení s dějinami vědy není studium historie úplné. V LS 2013/2014 se budeme zabývat dějinami vědy v novějších dějinách (tedy od raného novověku k současnosti). Dotkneme se celé řady historických problémů – avšak z poněkud jiného hlediska, než jsme na katedře historie zvyklí.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Dějiny vědy QDV2

Jan Stejskal

 

Věda určuje a ovlivňuje naše životy. Její mimořádný rozvoj, role, její etické, metodologické problémy se staly impulsem pro vznik a rozvoj oblasti historického bádání - dějiny vědy. Vzhledem k tomu, že věda sama sebe definuje svou metodou, vede studium jejích dějin k hlubšímu uvědomění si specifických metod a přístupů historické práce. V dějinách vědy se výrazně odráží přístupy pozitivistické, archeologické, sociologické, antropologické etc. Je příznačné, že dva počiny, které ovlivnily mimořádně práci historiků ve dvacátém století, odkazují k dějinám vědy (T. Kuhn, M. Foucault). Cílem předmětu tedy je zasvětit studenty do základů dějin vědeckého myšlení i do základních obrysů dějin jednotlivých věd.

Bez seznámení s dějinami vědy není studium historie úplné. V LS 2013/2014 se budeme zabývat dějinami vědy v novějších dějinách (tedy od raného novověku k současnosti). Dotkneme se celé řady historických problémů – avšak z poněkud jiného hlediska, než jsme na katedře historie zvyklí.

 1. Novověká éra vědy - stát, věda, inovace.

 2. Osvícenství - osvícenské ideje a jejich vliv na prudký rozvoj věd

 3. Věda a vojenství (koncept "Military Revolution", zakládání technických škol koncem 18. stol. jako škol pro vojenské inženýry a dělostřelce, vojenský výzkum a financování vědy...)

 4. Průmyslová revoluce, vztahy mezi vědeckou a průmyslovou revolucí, společenská prestiž vědy, vznik vědecké fantastiky, idea pokroku...)

 5. Náboženství a věda - rozvoj svobody bádání. Věda versus náboženství?

 6. Charles Darwin – jeho předchůdci a jeho vliv…

 7. Rozbití mechanicismu - vrchol a úpadek mechanistického vidění světa

 8. Věda a ekonomie - „zvědečtění“ hospodářských teorií a jejich aplikace

 9. Humanitní vs. přírodní vědy… Od „Methodenstreit“ přelomu 19. a 20. století k „science wars“ (Sokalova aféra aj.).

 10. Přírodní věda a ideologie. Věda (nejen) v totalitních režimech 20. století.  Společenské otázky přírodních věd v současnosti - vědeckotechnický pokrok a jeho záporné stránky, vazba vědy a výzkumu na ekonomiku a politiku.

 11. Objev historičnosti vědy (Thomas Kuhn a spol.)

 12. Věda mění svět - politika „života samého“

 

 

 

 

Požadavky na studenty budou vysvětleny na prvním setkání. Budu se těšit.

JS

 

 

 

 

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Požadavky budou vysvětleny na prvním setkání.
Poslední aktualizace sylabu:13.2.2014 - 14:56

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz