top
spacer

Sylabus

Olomouc - pevnostní město

Vyučující:
Typ semináře:B, seminář určen především pro studenty NMGR
Semestr (Rok):ZS; LS
AKTUÁLNĚ

Výuka předmětu bude zahájena 19.9.2017

výuka se nebude konat 10.10.2017 (z důvodu konference) a

24.10.2017 (z důvodu zahraniční stáže)

ANOTACE
Olomouc je městem s bohatou fortifikační historií. Seminář "Olomouc - pevnostní město" bude sledovat klíčové milníky v jeho dějinách, milníky, které přímo souvisejí s jeho opevňováním a které budou zasazeny do celoevropského politického vývoje a současně doplněny soudobými trendy v oblasti výstavby opevnění a vedení války. Časové vymezení semináře bude od středověku až do konce druhé světové války. Stranou ovšem nezůstane ani seznámení s dochovanými fortifikačními prvky přímo v terénu a se současným stavem bádání, památkovou péčí a praktickým využitím vojenských objektů.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
viz přiložený aktualizovaný sylabus
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
viz přiložený aktualizovaný sylabus
LITERATURA

Výběr:

Aron, L. a kol.: Československé opevnění 1935 - 1938. Náchod 1990.
Bělina, P.- Fučík, J.: Válka 1866. Praha 2005.  
Clausewitz, C. von.: O válce. Praha 2008.
de Paula, Mőrz: Der Oesterreichisch-ungarische Befestigungsbau 1820-1914. Wien 1995.
Duffy, Ch.: Kámen a oheň. Brno 1998.
Fischer, R.: Olomoucká pevnost a její zrušení. Olomouc 1935.
Koldinská, M. - Šedivý, I.: Válka a armáda v českých dějinách. Praha 2008.
Kupka, V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002. 
Kupka, V.: Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha 2005.
Kuch Breburda, M. - Kupka, V.: Pevnost Olomouc. Dvůr Králové nad Labem 2003.
Viktořík, Michael: Táborová pevnost Olomouc. Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století. České Budějovice, Veduta, 2011.

Edice Pevnosti
Historie a vojenství (časopis Vojenského historického ústavu Praha)

http://www.cisarska-pevnost.cz/index.php?lang=cz&co=cesta
http://www.kuk-fortification.net/

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:5.9.2017 - 13:02

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz