top
spacer

Sylabus

Konfesionalizace - zdroje, význam, kritika

Vyučující:
Typ semináře:B; Mgr. studium
Semestr (Rok):2014/2015
ANOTACE

Výběrová přednáška Konfesionalizace – zdroje, význam, kritika se zaměří na problematiku přiblížení jednoho ze stěžejních historiografických konceptů evropských dějin raného novověku a to konceptu konfesionalizace. V průběhu přednáškových setkání budou studenti seznámeni se zdroji tohoto konceptu, jeho rozvojem a uplatněním, probíhající kritikou a revizí a jeho budoucím směřováním a dalším možným využitím, zejména v kontextu zemí Koruny české. Prostředkem seznámení bude především četba souvisejících textů a stěžejních historických prací k tématu a jejich následný rozbor a kritika v hodinách.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1)      Úvodní hodina - 22. 9.

-          seznámení s programem

-          požadavky na studenta

2)      Náboženské dějiny evropského raného novověku – debata nad pojmy – 29.9.

-          Protireformace/rekatolizace/katolizace/konfesionalizace/konfesijní věk

3)      Zdroje a opory konfesionalizačního konceptu - 6.10.

-          Stěžejní východiska konceptu – G. Oestereich, N. Elias, M. Weber, E. W. Zeeden

4)      Heinz Schilling/Wolfgang Reinhard – 13. 10.

-          Formulování a srovnání základních principů konceptu

-          Význam a uplatnění konceptu v evropské historiografii

5)      Kritika konceptu konfesionalizace – 20.10.

-          Přehled základní kritiky konceptu – principy, osobnosti, díla

6)      Nová východiska a uplatnění konceptu konfesionalizace – 27.10.

-          Modifikace konceptu vycházející z předchozí kritiky – principy, osobnosti

-          Nové sféry uplatnění – mikrohistorie, každodennost, kulturní historie, gender

7)      Konfesionalizace a česká historiografie – 3. 11.

-          Zhodnocení aplikace konceptu konfesionalizace v české historiografii – osobnosti, přístupy

8)      Konfesijní soužití v městském prostředí – využití konceptu „v praxi“ – 10.11.

-          Případová studie – náboženský vývoj města Těšína

9)      Konfesionalizace smrti – 24.11.

-          Hostovská přednáška doc. Radmily Pavlíčkové

-          Pohled na nové prameny a přístupy v aplikaci konceptu konfesionalizace

10)   Konfesionalizace v umění – 1.12.

-          Hostovská přednáška Ondřeje Jakubce, Ph.D.

-          Interdisciplinární pohled na uplatnění konceptu konfesionalizace

11)   Konfesionalizace a židovství – 8. 12.

-          Hostovská přednáška Mgr. Miroslava Dyrčíka

-          Pohled na možnosti uplatnění konceptu konfesionalizace při studiu nekřesťanských náboženství

12)   Závěrečná hodina – 15. 12.

-           Debata nad možným využitím konceptu ve studentských kvalifikačních pracích/tématech

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

- četba textů (JN, JA, JČ)

- aktivní účast na hodině

- 2x povolená absence

- zápočet – za splnění výše uvedených náležitostí

LITERATURA

Výběr základní literatury:

Zeeden, Ernst Walter: Konfessionbildung: Studien zur Reformation, Gegenreformation und katholischen Reform, Stuttgart 1985.

Reinhard, Wolfgang: Konfession und Konfessionalisierung in Europa. In: Bekenntnis und Geschichte: Die Confessio Augustana im historischen Zusammenhang, edited by Wolfgang Reinhard, Munich 1981, s. 165-89.

Reinhard, Wolfgang – Schilling, Heinz: Die katholische Konfessionalisierung: Wissenschaftliches Symposion der Gesselschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte. Gütersloh 1995.

Schilling, Heinz: Konfessionskonflikt unf Staatsbildung: Eine Fallstudie über das Verhältnis von religiösem und sozialem Wandel in der Frühneuzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe. Gütersloh 1981.

 

 

Poslední aktualizace sylabu:7.9.2014 - 18:47

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz