top
spacer

Sylabus

Francouzština pro historiky - pokročilí (KHI/XF5)

Vyučující:
Typ semináře:C
Semestr (Rok):ZS 2014
AKTUÁLNĚ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

omlouvám se ještě jednou dodatečně za svou nepřítomnost na naší první hodině a dovoluji si shrnout pro Vás důležité informace:

1/ kurz XF5 je primárně zaměřen na francouzštinu v historii, protože jsem předpokládala, že jej budou naštěvovat především studenti katedry historie. Nicméně z přehledu přihlášených studentů jsem zjistila, že velká většina z Vás studuje naprosto jiné obory.

I z toho důvodu jsem se rozhodla věnovat se v zimním semestru obecnějším tématům,  která byste mohli využít v rámci svého případného erasmus pobytu ve Francii, ať už byste tam jeli studovat cokoli. Okruh těchto témat si společně upřesníme na naší první hodině příští středu, když prozatím si Vás dovolím poprosit, abyste zauvažovali, co přesně byste si z konverzačních témat chtěli procvičit či zlepšit.

Co s etýká požadavků na splnění semináře, pak to bude především účast na seminářích, když povoleny jsou max. 2 absence +  plnění zadaných úkolů, na konci semestru bychom si udělali jednoduchý test:-).

 Na příští hodinu si Vás pak dovoluji požádat o přípravu krátké prezentace Vaší osoby, studovaného oboru a případně tématu bakalářské či magisterské práce, kterou se chystáte psát + Vašich zkušeností s francouzštinou či pobytem ve Francii.

 S pozdravem

 

Zdeňka Žáčková 

ANOTACE

Kurz je zaměřen na rozvíjení komunikačních dovedností studentů ve francouzském jazyce (mluvení, poslech, písemný projev), přičemž velká pozornost je věnována rovněž postupné výstavbě slovní zásoby (zejména z každodenního života, ale i slovní zásoby zaměřené na historii) a v neposlední řadě i osvojování francouzské gramatiky, s velkým důrazem na její praktické použití.

Kurz je obzvlášť vhodný pro studenty, kteří se chystají vyjet na zahraniční pobyt do Francie.  

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
  • AKTIVNÍ účast na hodině
  • vypracování domácích úkolů
  • ústní prezentace vybraného historického tématu
LITERATURA

Bude stanovena na úvodní hodině.

Česko-francouzský a francouzsko-český slovník

Přiložené materiály

Další dle vlastního uvážení 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:24.9.2015 - 12:44

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz