top
spacer

Sylabus

Seminář k dějinám raného novověku I - Dějiny židů

Vyučující:
Typ semináře:A
Semestr (Rok):ZS, 2014
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

30. září 2014
Kdo byli/ jsou židé/ Židé?
- různé úhly pohledu a rozdílná vnímání (nejen) židovské menšiny v průběhu věků;

7. října 2014
Co je judaismus?
- stručný úvod do tajů židovského náboženství, vysvětlení základních pojmů;

14. října 2014
Židovské zvyky, tradice, kalendář

- stručné seznámení s židovským každodenním životem a ročním cyklem;

21. října 2014
Sociální struktura židovské společnosti
- představení jednotlivých strat židovské společnosti, administrativní organizace jednotlivých židovských obcí a vyšších „zemských úřadů“;

28. října 2014 Státní svátek!

4. listopadu 2014
Židovské náboženské a myšlenkové proudy raného novověku
- kabala, mesianismus, šabatianismus, chasidismus, haskala;

11. listopadu 2014
Židovská historiografie
- stejně jako všechny národy i židé si utvářeli vlastní koncept dějin a jejich specifického údělu v něm, seznámení se základními židovskými historiografickými díly;

18. listopadu 2014
Dějiny židů ve světle současných historiografických trendů
- women’s history, gender, mikrohistorie, historická antropologie atd.;

25. listopadu 2014
Židé a stát
- právní, ekonomické a společenské postavení židů v rámci Habsburské monarchie. Odlišností v rámci jednotlivých korun zemí českých;

2. a 9. prosince 2014
Rezervní hodiny
J!

16. Prosince 2014
Závěrečný test!

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

- alespoň pasivní znalost anglického jazyka;
- připravenost na hodiny (předem přečtený text k jednotlivým seminářům, text bude vyučujícím dodán alespoň týden předem);
- aktivní účast na hodinách (jedná se o semináře nikoli přednášky, hodina bude vedena formou interakce mezi vyučujícím a studenty);
- zvládnutí závěrečného testu alespoň na 70%;
- pokud student nepředloží závažné důvody, je akceptována absence na 2 hodinách;

LITERATURA

Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: mezi integrací a izolací, Jiřina Šedinová a kol. Praha: Academia, 2011.

Hecht, Louise: Moderní dějiny českých Židů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezku 1520-1848,  eds. Helmut Teufel… [et al.], otištěno v Judaica Bohemiae XLVI – Supplementum. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2011.

Nosek, Bedřich; Damohorská, Pavla: Židovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum, 2010.

Pěkný, Tomáš: Historie židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001.

Ruderman, David: Early Modern Jewry: A New Cultural History. Princeton: Princeton University Press, 2010.

Stemberger, Günter: Úvod do judaistiky. Praha: Vyšehrad, 2010.

Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk, ed. Tamás Visi, Marie Krappmann, Alžběta Drexlerová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

Nedoporučuji!
Johnson, Paul: Dějiny židovského národa. Kterékoliv vydání.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:24.9.2014 - 10:28

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz