top
spacer

Sylabus

Podnikatelé a podnikání v českých zemích 19. a 1. poloviny 20. století

Vyučující:
Typ semináře:B; Mgr. studium
Semestr (Rok):ZS 2014
ANOTACE
Seminář se zaměří na zásadní problémy hospodářského vývoje českých zemí ve sledovaném období, především na formování a vývoj podnikatelstva jako sociální skupiny. Seznámí se základní odbornou literaturou a představí nejdůležitější prameny k dějinám podnikání a podnikatelstva.

Tento kurz vznikl v rámci projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0025.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

25. 9.   Úvod – seznámení s programem semináře a požadavky na studenta
2. 10.   Dějiny podnikání a podnikatelstva jako součást hospodářských a sociálních dějin
9. 10.   Prameny k dějinám podnikání a podnikatelstva a možnosti jejich využití
16. 10. Hospodářský vývoj v českých zemích v 19. století
23. 10. Hospodářský vývoj v českých zemích v první polovině 20. století
30. 10.    
6. 11.                Četba zadaných textů, příprava závěrečné práce
13. 11.
20. 11.
27. 11. Podnikatelstvo jako sociální skupina (původ, vzdělání, veřejné angažmá, význam rodinného podnikání, podnikatelská kultura a etika)
4. 12.   Technický pokrok a inovace v dějinách podnikání
11. 12. Významní podnikatelé a podnikatelské rody
18. 12. Prezentace studentů

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE


  • aktivní účast na seminářích (max. 2 absence)
  • příprava na semináře (prostudování zadaných textů, plnění zadaných úkolů)
  • závěrečná práce a její prezentace v power-pointu

LITERATURA

Výběr základní literatury:

Jakubec, I. -  Jindra, Z.: Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce Habsburské monarchie.. Praha 2007.

Jindra, Z.: Když Krupp byl "dělovým králem". Praha 2009.

Pátek, J. -  Kubů, D. (eds.): Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha 1999.

Myška, M.: Rytíři průmyslové revoluce: šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Ostrava 1997.

Popelka, P.: Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a rakouském císařství v éře industrializace. Ostrava 2011.

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:11.12.2014 - 8:05

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz