top
spacer

Sylabus

Král Slunce? Panovník na přelomu 17. a 18. století v dobových pramenech

Vyučující:
Typ semináře:B, C
Semestr (Rok):ZS 2014
ANOTACE

Seminář se soustředí na pojetí a uplatňování panovnické moci v evropských zemích mezi Vestfálským mírem a osvícenstvím. Představí rovněž teoretické pohledy na podobu panovnické moci – přiblíží dobový ideál panovníka. Upozorní na možné výklady dobových pramenů nejen písemných, ale také hmotněkulturních – a to především na příkladu francouzského krále Ludvíka XIV. a saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného. Student v rámci praktické části zpracuje na základě vybraného pramenného materiálu sondu do pojetí panovnické moci konkrétního vládce.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. 10.           zrod krále Slunce – „Král tančí“ – tanec jako politický nástroj

8. 10.           ideální panovník – přirozené právo a panovnická moc (texty S. Pufendorfa)

15. 10.         volba a korunovace

22. 10.         královské portréty – Hyacinthe Rigaud, Louis Silvestre & spol.

29. 10.         ceremoniál, dvorské slavnosti (Constellatio Felix)

5. 11.           panovník jako stavebník; vnější reprezentace (Dvůr Velkého mogula)

12. 11.         mince a politický program

[19. 11.        kurs odpadá – konference „Jak psát dějiny velkých měst“, Brno]

26. 11.         politická závěť (Mémoires pour lʼinstruction du Dauphin)

3. 12.           pamflety, karikatury, panegyriky (Das galante Sachsen; Voltairův Karel XII.)

                    prezentace studentů (3)

10. 12.         víra a „poslední věci“ krále Slunce – král je mrtev, ať žije král...

                    prezentace studentů (3)

17. 12.         prezentace studentů (9)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

AKTIVNÍ účast na semináři (max. 2 absence), diskuse

příprava na hodinu (dle zadání)

prezentace (dle dohody
LITERATURA

Burke, Peter, Eyewitnessing. The Use of Images as Historical Evidence, London 2001.

Burke, Peter, The Fabrication of Louis XIV, New Haven – London 1992.

Ludvík XIV., Paměti krále Slunce. Úvahy pro poučení dauphinovo, Praha 2007.

Bluche, François, Za časů Ludvíka XIV. Král Slunce a jeho století, Praha 2006.

Kubeš, Jiří, Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657−1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009.

Hrbek, Jiří, České barokní korunovace, Praha 2010.

Urfus, Valentin, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004.

Braun, Rudolf – Gugerli, David, Macht des Tanzes – Tanz der Mächtigen. Hoffeste und Herrschaftszeremoniell 1550–1914, München 1993.

Czok, Karl, August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von Sachsen, König in Polen, München 2006.

Voltaire, Karel XII. Král švédský (např. překlad V. Lívy, Praha 1925).

+ textové podklady k jednotlivým hodinám
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:7.10.2014 - 11:52

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz