top
spacer

Sylabus

Raný novověk G - Žena a její role ve společnosti raného novověku

Vyučující:
Typ semináře:A
Semestr (Rok):Zimní semestr (2016)
AKTUÁLNĚ

Čtvrtek 15.12.: zápočtová esej

ANOTACE

Seminář je orientován na společenské, kulturní a genderové aspekty raně novověkých dějin a klade si za cíl seznámit studentky a studenty s vybranými tématy týkajícími se rozličných rolí ženy v období raného novověku a jejího postavení vůči mužům. Důraz bude kladen především na práci s dobovými prameny, studentky a studenti budou dále seznámeni se základní odbornou literaturou k tomuto tématu. Předpokládá se aktivní účast na diskusích. 

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Úvodní hodina, seznámení s požadavky, rozdělení referátů (6. 10.)

Women´s history, gender history, historiografie. Vývoj náhledu na ženu v učeném diskurzu od středověku po raný novověk (13. 10.)

Žena v soukromí a rodinném životě: Dcera a panenský stav - představy o výchově a výchova dívek v českých zemích (20. 10.)

Manželka: dobrá manželka očima manželských zrcadel a dobová realita (27. 10.)

Matka: představy o početí, antikoncepce, těhotenství, příručky pro těhotné a rodící ženy, naučení duchovních (3. 11.)

z důvodu účasti na konferenci se nekoná - samostudium, příprava seminární práce (10. 11.) 

státní svátek (17. 11.) 

Porod: stručný nástin vývoje porodnictví (od porodní báby k lékaři-porodníkovi), rituály při porodu, chápání odlišného těla (monstrózní porody), křest a křest z nouze (24. 11.)

Dítě, dětství, dítě ve výtvarném umění a soudobé literární produkci (1. 12.)

Žena ve veřejné sféře: hospodářka, umělkyně (8. 12.) 

Zápočtový seminář (15. 12.)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

aktivní účast v semináři (pozorná četba textů – příprava na každou hodinu, diskuse na semináři), referát (literatura), závěrečná esej, max. 2 absence
 

 

LITERATURA

Vybraná doporučená literatura: 

Ariès, Philippe: Geschichte der Kindheit. München 2007.

Bastl, Beatrix: Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit. Wien-Köln-Weimar 2000.

Bocková, Gisela: Ženy v evropských dějinách od středověku do současnosti. Praha 2007.

Duby, Georges – Perrot, Michelle (ed.): Geschichte der Frauen. Frankfurt am Main 1993-1995.

Foucault, Michel: Zrození kliniky. Červený Kostelec 2010.

Hanulík, Vladan – Lenderová, Milena – Tinková, Daniela (eds.): Tělo mezi medicínou a disciplínou. Praha 2014.

Holý, Martin: Zrození renesančního kavalíra. Praha 2010.

Hrubá, Michaela: Zvonění na sv. Alžbětu. Praha 2011.

Koldinská, Marie: Každodennost renesančního aristokrata. Praha-Litomyšl 2001.

Lenderová, Milena – Čadková, Kateřina – Stráníková, Jana (eds.): Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006.

Lenderová, Milena – Kopičková, Božena – Burešová, Jana – Maur, Eduard (eds.): Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2009.

Ratajová, Jana - Storchová, Lucie (edd.): Nádoby mdlé, hlavy nemající. Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha 2008.

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha 2009.

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha 2011.

Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo

v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha 2013. 

Ratajová, Jana (ed.): Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti. Praha 2002.

Tinková, Daniela: Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě. Praha 2010.

Wunder, Heide: Er ist die Sonn´, sie ist der Mond. Frauen in der Frühen Neuzeit. München 1992.

Zemon Davisová, Natalie: Ženy na okraji. Tři životy 17. století. Praha 2013.  

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:8.12.2016 - 22:02

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz