top
spacer

Sylabus

Ženy a muži ve středověku a raném novověku

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):ZS 2015
AKTUÁLNĚ
16. 12. závěrečná esej
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

23. 9. – Úvodní hodina, seznámení s požadavky, rozdělení referátů

 

30. 9. –  Women´s history, gender history a historiografie – metodologická východiska, možnosti a limity těchto historiografických přístupů

Četba: Tinková, Daniela: „Žena“ – prázdná kategorie? Od (wo)men´s history k gender history v západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. století, in: Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 19–32.

Ratajová, Jana: Gender history jako alternativní koncept dějin, in: Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 33–40.

 

7. 10. – Eva, nebo Marie? Normativní feminita a maskulinita prizmatem Bible a církevních autorit

Četba: bude upřesněna

 

 

14. 10. – Ideál ženství a mužství v dvorském prostředí

Četba: bude upřesněna

 

 

21. 10. – Komplementarita pohlaví ve středověkém městě

Četba: bude upřesněna

 

28. 10. – státní svátek

 

4. 11. – Středověké a raně novověké manželství v teorii a praxi

Četba: z Kocinétu, Jan Kocín: Abeceda pobožné manželky a rozšafné hospodyně. In: Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha 2009, s. 275-277, 291-293, 296-297, 309-310.

Meziříčský, Jan Thadaeus: Vysvětlení o stavu manželském. Ibidem, s. 426-440.

 

11. 11. - Raně novověký pohled na vzdělání žen a představy o jejich výchově

Četba: Plzeňský, Adam Klemens: Rozkoš a zvule panenská. In: Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha 2008, s. 169-197.

z Budče, Šimon Lomnický: Kupidova střela. Brno 2000, s. 94-101.

 

18. 11. - Mateřství jako středobod ženina života z pohledu příruček pro těhotné a rodící ženy a naučení duchovních

Četba: Ratajová, Jana (ed.): Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti. Praha 2002, s. 74-78, 102-104, 109-111, 115-118.

Komenský, Jan Amos: Informatorium školy mateřské. Praha 1992, s. 66-78.

Wolkenberger, Matouš z Wolkenbergu: Zahrádka růžová žen plodných. Praha 1577. In: Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha 2013, s. 286–288.

 

25. 11. - Porodnictví v raném novověku jako jablko sváru mezi porodními bábami a lékaři-porodníky

Četba: Günther, Tomáš: Knížka potěšitedlná všechněm těhotným a rodícím manželkám. Praha 1567. In: Ratajová, Jana – Storchová, Lucie (edd.): Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha 2013, s. 186–190.   

Steidele, Raphael Johann: K naučení kniha o babském umění s tabulkami vysvětlená. Praha 1778, s. 112–126.

Novina hrozná a strašlivá (anonymní, 1700).

 

2. 12. – Dítě a dětství v raně novověkém umění a literární produkci

Četba: Vorel, Petr: Dítě na aristokratickém dvoře na počátku raného novověku podle představ Viléma z Pernštejna. „Naučení rodičům“ a jeho obsahová interpretace. In: Jiránek, Tomáš – Kubeš, Jiří (edd.): Dítě a dětství napříč staletími. Pardubice 2003, s. 29-36.

Zeman, František A. (ed.): Urozeného pána pana Jana z Lobkovic na Hasišteinu Zpráva a naučení jeho synu Jaroslavovi. Praha 1876, s. 11-16.

 

9. 12. – Umělecká sféra – prostor vyhrazený mužům?

Četba: Westonia, Alžběta Johanna: Proměny osudu. Brno 2003, s. 11, 69, 73, 87-89, 101-105.

 

16. 12. – závěrečná hodina, esej

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
aktivní účast na semináři, diskuse, četba zadaných textů, referát na vybranou sekundární literaturu, esej
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:10.12.2015 - 8:00

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz