top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 1: Metody výzkumu a vyhodnocení paleolitických a mezolitických situací

Vyučující: k tomuto sylabu není přiřazen žádný vyučující
Typ semináře:B; I.ročník, I. blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Předmět v tomto semestru nebude realizován.

Přednáší PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D.

ANOTACE

Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s problematikou terénního výzkumu a následného vyhodnocení paleolitických a mezolitických situací. Seznámí se základními typy situací a specifiky jejich výzkumu a vyhodnocení.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvod - problémy a specifika poznání období.

2. Typy nálezů a dat

3. Dokumentace nálezů a situací

4. Postup výzkumu

5. Vzorkování ekofaktů a přírodovědných dat

6. Postupy vyhodnocení

6.1 Definice dat

6.2 Plošná hustota a prostorová neurčitost

6.3 Přepočet souřadnic na plošná data

7. Postupy vyhodnocení

7.1 Spojitost dat

7.2 Zadání nulových hodnot

7.3 Tvorba vrstevnicových zobrazení

8. Postupy vyhodnocení

8.1 Vliv velikosti kroku na výpočet

8.2 Matematické operace s gridy

9. Vyhledávání povrchových paleolitických a mezolitických nalezišť pomocí povrchových sběrů

10. Záchranný archeologický výzkum paleolitických situací ve velkoobjemových stavebních jamách.

11. Výzkum jeskynní lokality

12. Výzkum lokality pod spraší

13. Vrtný průzkum

 

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Pro zisk zápočtu je třeba vypracovat referát ve formě powerpointové prezentacena zvolené téma a písemnou seminární práci v rozsahu 8-10 stran.
LITERATURA

Šída, P. 2012: Metody terénního výzkumu a vyhodnocení paleolitických a mezolitických situací. Ústí nad Orlicí. ISBN 978-80-7405-182-1

Svoboda, J. A. 1999: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. Brno.

Svoboda, J. Ed. 2002: Paleolit Moravy a Slezska. Brno. 2. vydání.

Svoboda, J. A. (Ed.) 2003: Mezolit severních Čech. Dolnověstonické studie 9. Brno.

Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:30

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz