top
spacer

Sylabus

VPA10: Vybrané kapitoly ze středověké archeologie - Archeologie centrálních míst ve středověké střední Evropě

Vyučující:
Typ semináře:Archeologie bakaláři
Semestr (Rok):ZS (2015)
ANOTACE

Přednáškový cyklus pro studenty bakalářského studia, složený z přednášek českých a moravských specialistů, se pokusí na řadě aktuálních příkladů ukázat obecné rysy vývoje středověkých městských útvarů v raném až pozdním středověku z perspektivy archeologie (10. – 14. století). Tématem bude vývoj centrálních funkcí měst, jejich architektonických dominant (zejména církevních staveb), parcelace i běžné obytné zástavby.  Dotkne se také problematiky utváření georeliéfu měst a dynamiky odpadních areálů, dvou základních podmínek a průvodních znaků utváření městské dispozice.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Karel Nováček: Úvod do problematiky

2. Rudolf Procházka: Hlavní rysy středoevropské urbanizace 11.- 14. století se zaměřením na české země, Polsko a německé země

3. Michal Zezula: Proměny městských center severní Moravy a Slezska

4. Marek Peška: Vybrané otázky archeologie Brna

5. Ivana Boháčová: Počátky Prahy a její archeologický výzkum (1 Historie výzkumu, 2 Počátky Prahy a výzkum Hradčan, 3 Nejstarší fortifikační systémy Pražského hradu)

6. Jana Maříková-Kubková: Proměny baziliky sv. Víta na Pražském hradě

7. Ladislav Varadzin: Monumentální architektura Vyšehradu

8. Ladislav Čapek: Geomorfologie měst a zacházení s odpadem. Studium hospodářského zázemí měst.

 

 

 

15.00-16.30

16.45-18.15

1. 10.

Nováček

Nováček

12. 11.

Procházka

Procházka

19. 11.

Zezula

Peška

26. 11.

Boháčová

Boháčová

10. 12.

Maříková-Kubková

Varadzin

17. 12.

Čapek

Čapek

LITERATURA

Bakala, J. 2002: Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku (výbor studií). Brno

 

Boháčová, I. 2011: Dřevěné konstrukce a využití dřeva v raně středověké opevněné centrální lokalitě. Příklady z Pražského hradu – Wooden structures and the use of wood at an early medieval fortified central site. Examples from Prague Castle, Památky archeologické 102, 355-400.

Boháčová, I. 2011: Prague, Budeč and Boleslav. The reflection of state formation in Early Medieval archaeological sources. In: Macháček, J., Ungerman, Š. (eds.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 371-395.

 

Procházka, R. 2012: Moravská a slezská města z pohledu archeologie, in: Mitáček, J. (ed.), Královská města v životě země moravské, Brno, 21–42.

 

Procházka, R. 2009: Odraz vrcholně středověké urbanizace v archeologických pramenech na základě vybraných příkladů, Přehled výzkumů 51.

Poslední aktualizace sylabu:10.12.2015 - 9:18

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz