top
spacer

Sylabus

VPA9: Vybrané kapitoly z archeologie středověku - Monastická archeologie

Vyučující:
Typ semináře:Archeologie bakaláři
Semestr (Rok):ZS (2015)
ANOTACE

Přednáška představí šíři minulých i současných archeologických přístupů ke zkoumání monasticismu, s hlavním zaměřením na řeholní prostředí evropského křesťanského středověku. Podá základní systematický přehled monastických komunit a nastíní jejich vývoj od pozdní antiky do pozdního středověku prostřednictvím jejich artefaktového obrazu. Snahou přednášky nebude prezentovat monastickou archeologii jako dílčí, ohraničenou specializaci, ale jako přístup, který na jedné straně vstupuje do nepřetržitého dialogu s ostatními historickými obory a přístupy, současně však prostřednictvím svých specifických pramenů a metod otevírá nové dimenze problému středověkých řeholních komunit a středověké společnosti obecně, ať už se jedná o otázky ekonomické, sociální či kognitivní.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvod do monasticismu, teoretické přístupy uplatňované v archeologii

2. Anachorétské počátky monasticismu a východní mnišství, předstupně (xenodochia) a předbenediktinský monasticismus

3. Benediktinské mništsví a jeho reformy, cisterciácká antitéze.

4. Archeologie „starých řádů“ v Čechách (historický a právně historický kontext, architektonický a stavební vývoj, prostorové uspořádání)

5. Diverzifikace řeholního života ve 12. – 13. století, zasvěcený život v pozdním středověku a novověku.

6. Vnitřní život konventu – sváteční, každodenní, pohřbívání

7. Působení řádů ve světě –pastorace, alternativní formy mnišství, ekonomické, sociální a symbolické aspekty činnosti řádových komunit, zejm. symbióza se světskými elitami

 

LITERATURA

Lawrence, Hugh 2001: Dějiny středověkého mnišství. Brno.

Vlček, Pavel; Foltýn, Dušan; Sommer, Petr 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

Foltýn, Dušan a kol. 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

Binding, G. - Untermann, M. 2001: Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst in

Deutschland. Stuttgart.

Greene, J. P. 1992: Medieval Monasteries. London - New York.

Bond, James; Aston, Michael 2004: Monastic landscapes. Gloucestershire.

Poslední aktualizace sylabu:10.12.2015 - 9:18

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz