top
spacer

Sylabus

K smrti se rodíme 2. Raněnovověká společnost v pohřebních kázáních (XKSR2)

Vyučující: k tomuto sylabu není přiřazen žádný vyučující
Typ semináře:B
Semestr (Rok):LS 2016
AKTUÁLNĚ

četba na 1. 3.

https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002291085-003&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

 

ANOTACE

Detailní pozornost bude věnována pohřebním kázáním a jejich pramenným možnostem: pohřební kázání v raném novověku v protestantském a katolickém prostředí (specifika konfesně odlišných komemorativních kultur, dosavadní výzkum, badatelská centra); pohřební kázání jako pramen pro dějiny konfese (konfesní identita, konverze, exil, konfesionalizace); pohřební kázání jako biografický pramen, možnosti a meze; pohřební kázání jako pramen pro výzkum dějin těla, nemoci, stáří; pohřební kázání jako pramen pro gender history, pro dějiny dětství, vzdělání, cestování, pro dějiny nejrůznějších sociálních skupin atd.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Kurz volně navazuje na předmět K smrti se rodíme (XKSR). Jeho cílem je ukázat široké výpovědní možnosti pohřebních kázání k různým tématům spojeným s politickými, kulturními a sociálními dějinami raného novověku (pohřební kázání jako pramen pro výzkum genderových otázek, dějin těla, nemoci, stáří a smrti, dějin cestování, pro výzkum dějin zbožnosti apod.). Jedná se o témata, jež jsou pro současné raněnovověké výzkumy důležitá, prodělala v posledních letech zajímavý metodologický vývoj apod. - smyslem je seznámit se s těmito směry výzkumu (jejich historiografií a metodologií) a ukázat, jak k jejich výzkumu může přispět výpověď funerální homiletiky.
Speciální pozornost je věnována témto tématům:
- konfesionalizace
- konverze
- exil (exulantský mýtus)
- dějiny žen a gender history, reprezentace homogenní maskulinity
- dějiny dětí
- dějiny smrti
- reprezentace různých společenských vrstev a profesních skupin

Jednotlivá témata vycházejí z analýzy českých pohřebních kázání raného novověku, zejm.:
Kázání nad pražským arcibiskupem Vojtěchem Arnoštem z Harrachu od Václava Caelestina z Blumenberku (1667)
Kázání Antonína Josefa Dresera na olomouckým biskupem, kardinálem Scharttenbachem (1738).
Georg Scherer a jeho kázání nad Karlem z Mansfeldu. Dvorský kontroverzní kazatel přelomu 16. a 17. století a jeho pohřební kázání.
Kázání Jana Mageta nad Cecílií Claudií z Liechtensteinu-Castelkorna (1667).
Kázání Jana Rosacia Hořovského nad Polyxenou ze Šternberka, rozenou z Valdštejna (1620/1621).
Dreserovo kázání nad Maxmiliánou Marií z Rottalu, rozenou z Lichtenštejna (1741).
Kázání Josefa Antonína Hauffa nad Wolfgangem, hrabětem Sereny (1744).
Kázání Hynka Mladoty ze Solopysk nad Kateřinou Annou z Říčan (1674). 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

- příprava na každou hodinu - četba pramenů

- aktivní účast v semináři, diskuse, rozbor textů, sdílení poznámek a postřehů z četby, práce ve dvojicích a skupinách

- zkouška: seminární práce

 

Poslední aktualizace sylabu:28.2.2017 - 9:05

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz