top
spacer

Sylabus

KHI/QTR Řeholní instituce v raném novověku

Vyučující:
Typ semináře:B, C, magisterské studium
Semestr (Rok):LS 2016
ANOTACE

Vyučující: Jarmila Kašpárková a Martin Elbel 

Po krizi způsobené reformací zažívají církevní řády v katolických částech Evropy nové období rozkvětu. Kláštery se stávají jedněmi z nejvlivnějších institucí a zásadně ovlivňují život tehdejší společnosti. 

Seminář bude problematiku působení církevních řádů zkoumat na příkladu františkánského řádu a jeho specifik:

- nutnost vypořádat se s vlastní "středověkou" tradicí v nových podmínkách  raně novověké Evropy

- mendikantský charakter řádu, který zásadním způsobem ovlivňoval postavení a působení františkánů ve společnosti

- složitá vnitřní struktura: různé odnože františkánské tradice (minorité, františkáni, kapucíni), mužská vs. ženská větev řádu, třetí řád

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Úvod

3.3.: Prameny františkánské provenience 

Viz zipový soubor Prameny  

Katolická společnost po reformaci

Lotz-Heumann, Ute. „Confessionalization.“ In The Ashgate Research Companion to the Counter-Reformation. Eds. A. Bamji, G. Jannsen, M. Laven. Farnham: Ashgate, 2013. Str. 33-54.

Církevní řády po Tridentinu 

Dekret Tridentského koncilu o řeholnících

Ženské františkánské komunity 

Četba: Kasparkova_Reforma

Odkaz sv. Františka 

Četba: Vauchez o Františkovi 

Spolupráce a konflikty

Četba: Renewal.pdf

Mendikantské dědictví 

Soupisy stavů almužen (NA Praha, ŘF)

Řádová spiritualita a laická zbožnost 

Četba: Elbel "On the side of the angels: Franciscan communication strategies in early modern Bohemia.” In Religious Exchange in Europe, 1400-1700. Eds. Heinz Schilling and István Tóth. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Str. 338-59.

Třetí řády 

Veith, J. Regule aneb Spůsob života bratrův a sester Třetího Řádu Svatého Otce Františka potvrzená od Papeže Mikuláše Čtvrtého pro ty, kteří by v svých domech kající život vésti chtěli. V Starem Měste Pražském, 1731. Str. 70-71.

Patroni a nadace

 

Exkurze

Bude upřesněno

Osvícenská kritika a rušení klášterů

Beales, Derek. Prosperity and Plunder: European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Str. 179-228.

Závěr 

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:24.4.2016 - 22:05

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz