top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 2: Neolitizace a její primární centra

Vyučující:
Typ semináře:B; 1. ročník
Semestr (Rok):LS2016
AKTUÁLNĚ

Vybrané pátky

PA 8,45 – 12,15 hod (každý sudý týden)

zahájení: 23.2.2018

termíny: 23.2.; 9.3.; 23.3.; 6.4.; 20.4.; 4.5.

ANOTACE

Přednáška bude věnována primárním centrům neolitizace ve světě. Výuka je zaměřena na poznání různých oblastí a jejich prostředí, kde došlo k procesu neolitizace. Studenti pak mají možnost lépe pochopit společenské změny na počátku neolitu ve středoevropském prostoru.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvod do problematiky

2. Západní Asie (Blízký východ)

3. Subsaharská Afrika

4. Jihovýchodní Asie (východní Čína, Vietnam)

5. Jihovýchodní Asie (Papua-Nová Guinea)

6. Jižní Amerika (Peru, Brazílie)

7. Severní Amerika (Mexiko)

8. Severní Amerika (Spojené státy americké)

9. Severní Asie (Sibiř)

10. Střední Asie (Uzbekistán)

11. Severozápadní Evropa (Orkneje, Shetlendy)

12. Severní Evropa (Skandinávie a poloostrov Kola)
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Esej.
LITERATURA

Lukes, A. – Zvelebil, M. (eds.) 2004: LBK dialogues: Studies in the formation of the Linear Pottery Culture. British Archaeological Reports International Series 1304, Oxford.

Mithen, S. 2006: Konec doby ledové. Dějiny lidstva od r. 20 000 do r. 5 000 př. Kr., Praha.

Pavlů, I. 2004: Neolitizace střední Evropy, rukopis na www.bylany.com, Praha.

Pavlů, I. - Zápotocká, M. 2007: Neolit. Archeologie pravěkých Čech 3, Praha.

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) 2014: Neolitizace aneb setkání generací, Praha.

Tichý, R. 1999: Monoxylon II. Plavba po 8 000 letech, Hradec Králové.

Vencl, S. (ed.) – Fridrich, J. 2007: Archeologie pravěkých Čech 2. Paleolit a mezolit, Praha.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:44

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz