top
spacer

Sylabus

Vybrané problémy obecných dějin 19. století

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):LS 2016/2017
ANOTACE
Kurz je součástí nabídky seminářů k dějinám 19. století. Výuka bude věnována zásadním tématům společenských a politických dějin zejména v evropském prostoru: osvícenství a Francouzské revoluci, moderním politickým ideologiím, mezinárodním vztahům a změně politické mapy, industrializaci a urbanizaci, měšťanstvu a dělnictvu, sekularizaci, umění a vzdělanosti. 
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

14. únor

Úvodní hodina; osvícenství, Francouzská revoluce (četba – CERMAN, Ivo: Temná stránka evropského osvícenství. Folia Historica Bohemica 28, 2/2013, s. 307–326, dostupné online zde: http://biblio.hiu.cas.cz/files/48563#pagemode=thumbs&page=56) 

28. únor

Francouzská revoluce; politické ideologie (četba  vybrané prameny z TINKOVÁ, Daniela (ed.): Zrození občana. Antologie dokumentů z Francouzské revoluce. Praha 2015, s. 55–60, 119–121, 320–335, 340–344.)

14. březen

Mezinárodní vztahy a změny politické mapy (četba – SKŘIVAN, Aleš – DRŠKA, Václav – STELLNER, František: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648–1914. Praha 1994, s. 103–200.)

28. březen

Modernizace (četba – MUSIL, Jiří: Co je urbanizace. In: HORSKÁ, Pavla – MAUR, Eduard – MUSIL, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002, s. 7–36; Hlavačka, Milan: Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti. In: PETRASOVÁ Taťána – MACHALÍKOVÁ Pavla (eds.): Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha 2013 s. 117–130.)

11. duben

Měšťanstvo a dělnictvo (četba – FASORA, Lukáš: Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914. Brno 2010, s. 5–27.)

25. duben

Sekularizace a kulturní boj; umění, technika, vzdělanost (četba – HLAVAČKA, Milan: Sekularizace. In: ČECHUROVÁ, Jana – RANDÁK, Jan a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha 2014, s. 472–484; KŘIVSKÝ, Petr – SKŘIVAN, Aleš: Století odchází. Světla a stíny „belle époque“. Praha 2004, s. 13–43.)

9. květen

Referáty; závěrečná hodina se zápočtovým testem

 

 

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Účast na seminářích (max. jedna neodůvodněná dvouhodinová absence) a příprava na ně (tj. důkladné prostudování zadaných textů), aktivní zapojení do diskusí, referát, písemný test na konci semestru. 
LITERATURA
Drška, V. - Skřivan, A. - Stellner, F.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1948-1914. Praha 1994. 
Fasora, L.: Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. Brno 2010. 
Furet, F.: Francouzská revoluce, I. díl. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814. Praha 2004. 
Hroch, M.: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha 2009. 
Horská, P. - Maur, E. - Musil, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002. 
Křivský, P. - Skřivan, A.: Století odchází. Světla a stíny "belle époque". Praha 2004. 
Loewenstein, B.: Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace. Praha 1995. 
McLeod, H.: Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno 2008. 
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:25.3.2017 - 16:20

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz