top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 6: Vybrané kapitoly ze středoevropského laténu

Vyučující:
Typ semináře:B; II.ročník, II. blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech.

vybrané čtvrtky ČT 15,00 – 18,15 hod

zahájení: 22.2.2018

termíny: 22.2.; 8.3.; 22.3.; 5.4.; 19.4. a 3.5.

 

 

 

ANOTACE
V rámci předmětu bude řešeny vybrané problematiky z laténského období. Přednášky budpu realizovat externí vyučující z řad českých, moravských, popř. slovenských badatelů, kteří se období mladší doby železné v poslední době věnují.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Témata:

22. února – (1) Miloš Hlava – Od Jana Erazima Vocela k Archeologii pravěkých Čech: proměny představ o době laténské v českých zemích; (2) Miloš Hlava – Podvrhy, falza a omyly aneb Doba laténská v českých zemích trochu jinak.  

8. března – (1) Miloš Hlava – Depoty doby laténské; (2) Miloš Hlava – Středoevropské suroviny a jejich zdroje v době laténské.

22. března – (1) Tomáš Mangel, Petr Ondroušek – Zbraně a válečnictví doby laténské v nálezech a rekonstrukcích; (2) Tomáš Mangel – Laténské hrnčířské pece ve střední Evropě.

5. dubna – (1) Miloš Hlava – Laténské Viereckschanzen; (2) Miloš Hlava – Podmokelská a kobylská skupina, púchovská kultura: kulturní skupiny na okraji laténské kultury. 

19. dubna – (1) Martin Furman – Liptov v dobe železnej; (2) Miloš Hlava – Artefakty cizího původu v laténských hrobech.

3. května – (1) Petra Goláňová – Časná doba laténská na Moravě; (2) Petra Goláňová – Oppidum Bibracte.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Účast na výuce a zpracování odborné eseje na vybrané téma.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:45

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz