top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 8: Výběrové přednášky z doby římské a stěhování národů

Vyučující:
Typ semináře:B; II.ročník, II. blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech - viz. program.
ANOTACE
Přednášky jsou zaměřeny na podrobnější rozbor některých vybraných fenoménů doby římské a doby stěhování národů ve středoevropském prostoru. Navazují tak na obecný vývoj tohoto časového období, nastíněný v rámci předmětu Protohistorie. Přednášky jsou realizovány z větší části externími odborníky daného období z tuzemských i zahraničních archeologických pracovišť. Způsobem ukončení předmětu je kolokvium, pojednané jako odborná esej na vybrané téma, které bylo představeno v rámci některého z přednáškových bloků.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Výuka bude realizována buď ve ČT 15,00-18,15 hod nebo PA 8,45 - 12,00 hod.

18.2.2016 - Rituální a nerituální pohřby u Germánů doby římské a stěhování národů

                   (T. Zeman)

                   Náboženství a lidová víra Germánů (T. Zeman)

3.3.2016 -  Etnogeneze Germánů ve střední Evropě do přelomu letopočtu (Z. Beneš)

                  Langobardi v Itálii (A. Matoušková)

17.3.2016 - Stavební oběti na sídlištích a další doklady pohřbů zvířat v době římské a

                   stěhování národů (T. Zeman)

                   Problematika římských mincí v barbariku a možnosti jejich archeologického

                   využití (T. Zeman)

1.4.2016 - Římská architektura pro barbarskou nobilitu (V. Varsik)

                 Hospodářství kvádských sídlišť na Slovensku (V. Varsik)

14.4.2016 - Doklady cizích kulturních vlivů v průběhu doby římské a starší etapě doby

                   stěhování národů ve středoevropském barbariku (T. Zeman)

29.4.2016 - Ekonomika Germánů ve středoevropském barbariku (D. Vachůtová)

 

12.5.2015 - Langobardský kmenový svaz na JV Moravě na základě nekropole v Kyjově                   

                  (J. Šmerda)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Účast na přednáškách a zpracování odborné eseje na vybrané téma.
Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 14:36

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz