top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 8: Výběrové přednášky z doby římské a stěhování národů

Vyučující:
Typ semináře:B; II.ročník, II. blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech - viz. program.

vybrané čtvrtky ČT 15,00 – 18,15 hod

začátek: 1.3.2018

termíny: 1.3.; 15.3.; 29.3.; 12.4.; 26.4. a 10.5.

 

 

ANOTACE
Přednášky jsou zaměřeny na podrobnější rozbor některých vybraných fenoménů doby římské a doby stěhování národů ve středoevropském prostoru. Navazují tak na obecný vývoj tohoto časového období, nastíněný v rámci předmětu Protohistorie. Přednášky jsou realizovány z větší části externími odborníky daného období z tuzemských i zahraničních archeologických pracovišť. Způsobem ukončení předmětu je kolokvium, pojednané jako odborná esej na vybrané téma, které bylo představeno v rámci některého z přednáškových bloků.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Témata:

1. 3. 2018 -  Náboženství a lidová víra Germánů, obětiště, svatyně a bažinné oběti (T. Zeman)

                     Nerituální lidské pohřby na germánských sídlištích a pohřebištích v době římské     

                     a stěhování národů (T. Zeman)                

15. 3. 2018 - Rímske mince na Slovensku očami archeológa (E. Hrnčiarik)

                     Rímska architektúra v barbarskom prostredí (E. Hrnčiarik)

29. 3. 2018 -  Cizinky mezi Germány v Čechách v 6. století (R. Korený)

                      Langobardská hmotná kultura na Moravě na základě výzkumu pohřebiště v

                      Kyjově (J. Šmerda)            

12. 4. 2018 -  České země a střední Evropa na přelomu letopočtu (V. Salač)

26. 4. 2018 - Římské tábory na jižní Moravě a v Dolním Rakousku (M. Vlach)

                     Objev nového římského tábora v Brně, Vojtově ulici (V. Kolařík)

                     Shrnutí dosavadních poznatků o římském táboře v Olomouci-Neředíně (M. Kalábek)

10. 5. 2018 -  Stavební oběti a jiné doklady pohřbů zvířat u Germánů (T. Zeman)

                      Římské mince v barbariku a způsoby jejich užívání Germány (T. Zeman)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Účast na přednáškách a zpracování odborné eseje na vybrané téma.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:47

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz