top
spacer

Sylabus

Nauka o pramenech III

Vyučující:
Typ semináře:B,C
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ
Na seminář 7. 12. čteme obě části z knihy Návrat pravého Sommersbyho. První část je obsažena v Readeru, druhá část je níže pod názvem Davis_Martin_Guerre.
ANOTACE

Tento kurz se bude věnovat problematice pramenů a jejich využití pro studium dějin 19. století. Kurz bude zaměřen na popis a charakteristiku pramenů a především jejich analýzu a kritiku. Pro práci s prameny bude využito jak pramenů editovaných, tak originálních verzí; původní prameny jsou dostupné v archivu a ve vědecké knihovně a budou také pro tento kurz využity. Kurz se zaměří na evropské a severoamerické prameny v celé šíři, ovšem větší pozornost bude věnována pramenům středoevropským (zejména českým, rakouským a německým).

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s různými druhy pramenů a vytvořit u nich schopnosti analýzy a kritiky pramene (jak u vydaných, tak u rukopisných pramenů) a využití pomocných věd historických (zejména paleografie) v praxi.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Aktivní účast ve výuce, zápočtový test, max. tři absence.
LITERATURA

Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.

Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů. Praha 2004.

Kutnar, František (ed.): Naše národni minulost v dokumentech II. (Do roku 1848). Praha 1962.

Malíř, Jiří: Materiály ke studiu vývoje české společnosti v letech 1848-1918. Brno 1986.

Marečková, Marie: Materiály k českým národním a státním dějinám do poloviny 19. století. Brno 2003.

Skoupý, Arnošt: Texty k obecným dějinám kapitalismu I. Olomouc 1989.

Skoupý, Arnošt: Texty k obecným dějinám novověku II. (1871-1918). Olomouc 1992.

Znoj, M. - Havránek, J. - Sekera, M. (eds): Český liberalismus. Praha 1995.

 

http://historie.upol.cz/19 


 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:21.11.2017 - 21:46

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz