top
spacer

Sylabus

Trendy současného dějepiceství III

Vyučující:
Typ semináře:B,C
Semestr (Rok):ZS 2017
AKTUÁLNĚ

Pregnant principle popsán v prezentaci Narrative-pregnant principle (A. Green) níže. Ukázky v souboru Pregnant principle (jsou tři - ale jedna z nich je nejlepší - to poznáte). RŠvSl

 

 

ANOTACE
Předmět se bude zabývat hlavními směry historického bádání o 19. století. Cílem je seznámit studenty s nejnovějšími trendy v historiografii 19. století s důrazem na jejich vývoj a kořeny v 19. a 20. století. Představeny budou také velké osobnosti světové a české historiografie tohoto období od pozitivismu až po tzv. postmodernu. Kurz se bude opírat o četbu z děl vybraných historiků, dokumentujících nejvýznamnější změny v bádání o 19. století. Stranou nezůstane ani debata o dalším směřování současné historiografie. Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem a především se současným stavem historického bádání a připravit je k dalšímu studiu, zpracovávání diplomové práce a v neposlední řadě také pro eventuální studia v zahraničí.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Aktivní účast na seminářích, zápočtový test, max. tři absence

Zkouška:

recenze na vybranou publikaci 

pro 19. století - charakteristika a hodnocení pramenů k diplomové práci 

pro diplomky z jiných období - pregnant principle (viz prezentace Anny Green Narrative) -  narativ, v něm bude obsažen zárodek argumentu/problému, jenž pak bude rozvíjen v průběhu práce - viz soubor pregnant principle

seznam minimálně pěti titulů odborné literatury

Zkouška sestává z rozpravy nad předem odevzdanými texty a nad literaturou. Texty je třeba odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky.

LITERATURA

Řepa, Milan (ed.): 19. století v nás: Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Brno 2008.

Sekera, Martin (ed.): Badatelské problémy 19. století: sborník k nedožitým šedesátinám profesora Otty Urbana. Praha 2000. 

Hanuš, Jiří – Vlček, Radomír (edd.): Historik v proměnách doby a prostředí 19. století. Brno 2007.

Horejsek, Jaroslav a kol.: Kapitoly z dějin českého a světového dějepisectví. Olomouc 1996.

Appleby, Joyce – Hunt, Lynn – Jacob, Margaret: Jak říkat pravdu o historii, Praha 2002.

Iggers, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století. Praha 2002.

Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Praha 2004.

Bentley, M.: Modern Historiography. An Introduction. Routledge 1999.  

Bloch, Marc: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1969.

Braudel, Fernand: Dynamika kapitalismu. Praha1999.

Burke, Peter (ed.): New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 1991.

Horský, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha 2009. 

Horský, Jan a kol: Základy historické antropologie. Ústí n. Labem 2001.

Kutnar, František: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha 1997.

Marek, Jaroslav: Historikův diskurz, ĎaS, 1992, č. 2, s. 2-4. 

Marek, Jaroslav: Kultura jako téma a problém historiografie, ČČH, 1992, s. 491-506.

Stern, Fritz: The Varieties of history. From Voltaire to the Present. New-York 1973.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:18.12.2017 - 13:27

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz