top
spacer

Sylabus

VPA10/1VPAX: Výběrová přednáška z archeologie - Archeologie stavebního prostředí

Vyučující:
Typ semináře:C, 3. ročník BC
Semestr (Rok):ZS (2016)
ANOTACE
Přednáška rozšiřuje povědomí studentů archeologie a historie o specifickou oblast – dějiny staveb, architektury a urbanismu. Jejím cílem je provázat výzkum stavebních artefaktů v nejširším časovém a územním rámci s archeologickou teorií a metodou, a to jak v úrovni teoretické, tak především formou praktických ukázek práce s daty. Součástí přednášky bude terénní cvičení.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Dějiny staveb, stavebně historický průzkum, dějiny stavebního prostředí (built environment), stavební archeologie – zakotvení výzkumu staveb v současné archeologii

2. Metoda stavebně archeologického výzkumu – formální, stratigrafická a funkční analýza, analýza prostorovosti. Formální požadavky stavebně historického průzkumu

3. Stavební formy, technologie, materiál a proměny staveb – na příkladu českých raně gotických sakrálních staveb (obecné formy a principy, zdroje a otázky anticipace forem lucemburské architektury, např. T pilíře, geneze "české podložky", aj.)

4. Problém dochovatelnosti stavebních artefaktů  - příklad nezděných staveb a jejich odrazu v archeologickém materiálu

5. Analýza a interpretace staveb na základě torzálních dat (případové studie)
Poslední aktualizace sylabu:13.10.2016 - 12:14

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz