top
spacer

Sylabus

XKSR 2

Vyučující:
Typ semináře:mgr. studium, B
Semestr (Rok):LS 2018
AKTUÁLNĚ

program (viz též v přiloženém sylabu)

28. 2. - Jednota bratrská a konverze

7. 3. Rodičky, děti a nekřtěňátka

14. 3. Samuel Martinius z Dražova a kázání nad exulantem: raněnovověká migrace z náboženských důvodů, exulantský mýtus. (21.3.)

 

 Četba:

 

Martinius z Dražova, Samuel: Kázání pohřební. Při poctivém průvodu mrtvého těla muže vysoce učeného, vzácného a slavného Pana M. Mikuláše Troila Hagiochorana, někdy v Akademí Pražské za XX. let profesora, ... kterýž naplniv let věku svého LX. v pohostinnosti Perenské ... pokojně a pobožně život svůj v Pánu dokonal... Pirna 1631. KNM, sign. 35 D 9. K05372.

21. 3. Konfesní polemika v pohřebním kázání: spor o očistec – náboženské polemiky a kontroverze v období konfesionalizace

 

 Četba:

Processus, aneb vypsání slavného pohřbu, dobré a vzácné paměti urozeného pána, pana Albrechta Václava Smiřického z Smiřic[...] Praha 1615, s. 157-192. Strahov, sign. JG III 10. K14374.  

 

21. 3. Konfesní polemika v pohřebním kázání: spor o očistec – náboženské polemiky a kontroverze v období konfesionalizace (28.3.)

 Četba:

Processus, aneb vypsání slavného pohřbu, dobré a vzácné paměti urozeného pána, pana Albrechta Václava Smiřického z Smiřic[...] Praha 1615, s. 157-192. Strahov, sign. JG III 10. K14374.  

28. 3. Zobrazení ženy-manželky a manželství v kázáních nad ženami, ideál tzv. „dobré ženy“ (25.4.)

 

 

 Četba:

Kázání Jana Mageta nad Cecílií Claudií z Liechtensteinu-Castelkorna (1667).

 

Sládek, Miloš: Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze. Praha 2000, s. 170-206.

 

duben - budeme průběžně aktualizovat

11. 4. se seminář nekoná

19. 4. kázání Georga Scherera na Karlem z Mansfeldu

 viz

http://aleph.nkp.cz/F/Y7HC4VR8LA5E1FF3KUBTPIM4I1KTYQR7JLPJJKVCTABPH3UX6P-21984?func=full-set-set&set_number=025991&set_entry=000004&format=999

ANOTACE
Pohřební kázání představují mimořádně zajímavý pramen pro poznání celé řady aspektů raněnovověké společnosti a její kultury. Promluvy kněží při pohřbech se dochovaly ve formě drobných tisků v množství, které je na poměry raněnovověkých pramenů ohromné – jen jazykově německý luteránský prostor eviduje v současné době cca 350.000 tisků vytištěných v rozmezí let 1550-1750. Jedná se o promluvy nad lidmi různých sociálních vrstev -  šlechtici, měšťany, představiteli církve; nad lidmi různých profesí - dvorskými úředníky, panovníky, lékaři, univerzitními profesory, obchodníky; nad muži, ženami i dětmi různého stáří a různého stadia života - manželé, novorozeňata, mládenci na studiích, starci a stařeny; a nad příslušníky a příslušnicemi různých konfesních směrů – katolíky, luterány, utrakvisty, členy Jednoty bratrské.

Cílem semináře je prostřednictvím textů pohřebních kázání proniknout do různých oblastí raněnovověkého života a ukázat široké výpovědní možnosti pohřebních kázání k různým tématům spojeným s politickými, kulturními a sociálními dějinami raného novověku (pohřební kázání jako pramen pro výzkum genderových otázek, dějin těla, nemoci, stáří a smrti, dějin cestování, pro výzkum dějin zbožnosti apod.). Jedná se o témata, jež jsou pro současné raněnovověké výzkumy důležitá, prodělala v posledních letech zajímavý metodologický vývoj apod. - smyslem je tedy také seznámit se s těmito směry výzkumu (jejich historiografií a metodologií) a ukázat, jak k jejich výzkumu může přispět výpověď funerální homiletiky.

Speciální pozornost je věnována těmto tématům:  konfesionalizace, konverze, exil (exulantský mýtus), dějiny žen a gender history, reprezentace homogenní maskulinity, dějiny dětí, dějiny smrti, sociální, profesní a rodová reprezentace, paměť a paměťová studia.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
viz sylabus - příloha
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

příprava na semináře (pozorná četba textů), účast v diskusi na semináři, jedna znalecká rozprava na zvolené téma v průběhu semestru, účast na workshopu, kolokviální rozhovor na konci semestru

LITERATURA

Ariès, Philippe: Dějiny smrti I–II. Praha 2000.

Malý, Tomáš – Suchánek, Pavel: Obrazy očistce. Studie o barokní imaginaci. Brno 2013.

Sládek, Miloš: Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, Praha-Jinočany, 1995

Pavlíčková, Radmila: Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:17.4.2018 - 10:15

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz