top
spacer

Sylabus

Vyvoleni a prokleti. Čeští Židé ve dvacátém století

Vyučující:
Typ semináře:3. blok
Semestr (Rok):LS 2007
ANOTACE
Cílem semináře je seznámit studenty s moderní historií českých Židů a diskutovat o hlavních problémech jejího vývoje. Budeme se věnovat rostoucímu antisemitismu a vzniku sionismu v 19. století, proměnám židovské komunity poté, co Židé získali plná občanská práva a především postavení židovské minority v meziválečném Československu. Dále budeme analyzovat kořeny a růst nacismu až po genocidu Židů během 2. světové války; zaměříme se na složitou poválečnou situaci a emigraci Židů z Československa ve 20. století. Budeme také hovořit o životě židovských obcí za komunistického režimu a obnovení židovského života v českých zemích po pádu komunismu. Dalšími tématy bude identita Židů před holocaustem a po druhé světové válce, vztah asimilantů a sionistů, postoj českých Židů ke státu Izrael, paměť šoa a nebezpečí popírání holocaustu, osobní výpovědi. Od studentů se očekává aktivní zapojení do diskuze v seminářích.
LITERATURA
Základní literatura:
Bondy, Ruth. Jakob Edelstein, Víc štěstí než rozumu.
Bregman, Ahron – El-Tahri, Jihan. The Fifty Years War.
Israel and the Arabs.
Kárný, Miroslav, „Konečné řešení“.
Kieval, H. J. Languages of Community. The Jewish
Experience in the Czech Lands.
Krejčová, Helena. „K některým problémům židovské
menšiny a českého antisemitismu po
roce 1945.“
Krejčová, Helena – Svobodová, Jana, edd. Postavení a
osudy židovského obyvatelstva v
Čechách a na Moravě v letech 1939–45.
Kulka, Erich. Židé v československé Svobodově armádě,
Židé v československém vojsku na Západě.
Lipstadt, Deborah. Popírání holocaustu.
Mendelsohn, Ezra. The Jews of East Central Europe
between the World Wars.
Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě.
The Jews of Czechoslovakia I.–III.
Vrba, Rudolf. Utekl jsem z Osvětimi.
Yegar, Moshe. Československo, sionismus, Izrael.
Židé – dějiny a kultura.
Židé v novodobých dějinách. Sborník přednášek na FF UK. Ed. Václav Veber.
Židovská menšina v Čechách a na Moravě v
Československu ve dvacátých a ve
třicátých letech. Sborníky přednášek.
články z Judaica Bohemiae, Terezínských studií a
dokumentů apod.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2007 - 9:45

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz