top
spacer

Sylabus

Středovýchodní Evropa raného novověku očima cestovatelů

Vyučující:
Typ semináře:B, C. ročník 4 - 5
Semestr (Rok):ZS
ANOTACE
Středovýchodní Evropa raného novověku očima cestovatelů

Raný novověk byl obdobím prvotního rozmachu turistiky a cestovatelství v dnešním slova smyslu. Příčin tohoto fenoménu bylo mnoho, od kavalírských cest a pouhé zvídavosti „poutníků“ až po důvody diplomatické, vzdělávací, náboženské či ekonomické. V období 16. – 17. století začaly být pro účely turistiky vydávány první bedekry informující o životních podmínkách, cenách a společenských poměrech v jednotlivých zemích. Zcela logicky literární žánr cestovatelských deníků, ať už psaných pro vlastní potřebu či s vidinou vydání tiskem, zažívá nebývalý rozkvět. Práce v semináři bude vycházet z rozboru cestovatelských záznamů především v kontextu kultury, politiky a náboženství raně novověké střední Evropy, přičemž některá analyzovaná díla nebyla dosud českou historickou vědou doceněna, popřípadě vůbec objevena. Cílem semináře je potvrzení, popřípadě vyvrácení teze o „objevování“ střední Evropy západními cestovateli a západoevropskou společností v 16. – 18. stoletím.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Komentář k vybranému cestovatelskému deníku
LITERATURA
Výběrová bibliografie:
Luďa Klusáková, Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha, 2003.
Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford, 1994.
Fynes Moryson, Itinerary, Londýn, 1617.
Josef Janáček (ed.), Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, Praha, 1992.
Brian Dolan, Exploring European Frotiers: British Travellers in the Age of Enlightenment, Londýn – New York, 2000.
Antoni Mączak, Travel in Early Modern Europe, Cambridge: 1995.
Bernard Connor, The History of Poland in Several Letters to Persons of Quality, Londýn, 1698.
Georg Christoph Fernberger, Reisetagebuch (1588 – 1593) Sinai, Babylon, Indien, Heiliges Land, Osteuropa, Frankfurt am Main, 2000.
Josef Polišenský, Česká touha cestovatelská, Praha, 1989.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:18.2.2007 - 14:16

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz