top
spacer

Sylabus

Vybrané kapitoly z právních dějiny I - II

Vyučující:
Typ semináře:B, C. ročník 2 - 3
Semestr (Rok):ZS, LS
ANOTACE
Vybrané kapitoly z právních dějin I - II

Seminář se pokusí na základě práce s vybranými texty postihnout některé rysy ve vývoji evropského práva od rozpadu západořímské říše k velkým kodifikacím občanského práva v 19. a na začátku 20. století. Zvláštní pozornost bude věnována recepci římského práva, vývoji anglosaského právního systému či chápání přirozeného práva. Součástí výuky bude rozbor právních textů v pobočce Zemského archivu v Olomouci. V letním semestru se diskuse v rámci semináře soustředí na hlavní tendence ve vývoji evropského práva v 18. – 20. století.
LITERATURA
Vybraná literatura:

V. Brandl, ed., Kniha drnovská, Brno, 1868.
V. Brandl, ed., Kniha tovačovská, Brno 1868.
V. Prasek, ed., Tovačovská kniha ortelů olomouckých, Olomouc, 1896.
I. Werbőczy, Tripartitum, in Corpus Iuris Hungarici, Budapest, 1897.
F. Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské, I – III, Brno, 1900 – 1905.
J. Dvořák, Moravská zřízení zemská, Brno, 1900.
K. Malý – F. Sivák, Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku, Praha, 1996.
J. C. Holt, Magna Carta, Cambridge, 1992.
S. Balík – K. Litsch – K. Malý, eds., Texty ke studiu obecných dějin státu a práva, III, Praha, 1971.
Poslední aktualizace sylabu:18.2.2007 - 14:19

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz