top
spacer

Sylabus

Dějiny středověku I (ZS 07/08)

Vyučující:
Typ semináře:povinný
Semestr (Rok):ZS 2007/2008
AKTUÁLNĚ
Příloha k semináři viz přílohy.

Prosím o přípravu referátu na Ariho Moudrého (Chmelařová) a lodě (Chobot).
ANOTACE
Seminář se bude zaměřovat na témata specificky severská (např. osídlování Islandu), ale také společná pro celou Evropu, především pro střední a severní (nástup křesťanství a vznik středověkých států). Rozvinuta a jinak nahlédnuta budou také témata, o kterých se studenti dozví na přednáškách – středověká urbanizace, křížové výpravy či morová rána v 14. století. Cílem je seznámit studenty s událostmi „na sever od Hamburku“, o kterých se naše historiografie příliš nezmiňuje.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. tzv. doba vikingská mimo Skandinávii: expanze vikingů na západ a její proměny od 9. do 11. století; Danelaw a dobývání Anglie; nájezdy na Franky
2. Východní Evropa: Pobaltí, Varjagové v Rusku, Rurikovci; Byzanc
3. osídlování Islandu a Grónska
4. středověké severské právo; středověké právo, komparace
5. doba vikingská ve Skandinávii: etablování ranně historických států
6. Knut Veliký a jeho říše, rok 1066
7. christianizace Severu a Pobaltí: způsoby, metody a důvody christianizace.
8. křížové výpravy na severu.
9. ekonomický obraz skandinávských království od 9. do 14. století; problematika středověkého obchodování; Hanza
10. následky Černého moru v polovině 14. století, středověká společnost ve Skandinávii
11. vznik a vývoj kalmarské unie a její následky

Dané okruhy neodpovídají pokaždé jednotlivým seminářům, některá témata se budou prolínat celkovým výkladem.

Vybrané semináře povede Mgr. L. Doová.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Požadavky k zápočtu: referát nebo písemná práce o rozsahu max. 5 ms. (rozdělení a detaily na prvním semináři), zápočtový test, max. 2 absence.
LITERATURA
Arbman, Holger: Vikingové. Praha 1969
Batey, Coleen et al.: Svět Vikingů : kulturní atlas. Praha 1998.
Brøndsted, Johannes. Vikingové : Sága tří staletí. Praha, 1967
Byock, Jesse L.: Medieval Iceland: society, sagas, and power. Berkeley 1988.
Clover, Carol J.; Lindow, John (ed.): Old Norse-Icelandic Literature. London 1985, pp. 197-238.
Clunnies-Ross (ed.): Old Icelandic Literature and Society; Cambridge 2000.
Davidson, H.R. Ellis: Scandinavian Mythology, London 1982.
Davidson, H.R. Ellis: The lost beliefs of Northern Europe, London 1993.
Davidson, H.R. Ellis: The Viking Road to Byzantium, London 1976.
Derry, T. K.: A History of Scandinavia. Minneapolis 200010th.
Gurevič, Aaron: Nebe, peklo, svět. Jinočany 1996.
Helle, Knut (ed.): The Cambridge History of Scandinavia, vol. I: Middle Ages. Cambridge 2004.
Jesch, Judith: Women in the Viking Age, Woddbridge, Suffolk 1991 a další vydání.
Jones, Gwyn: A history of the Vikings; Oxford 1984.
Jutikkala, Eino a kol.: Dějiny Finska. Praha 2001.
Kadečková, Helena: Dějiny Islandu. Praha 2001.
Kadečková, Helena: Dějiny severských literatur I – středověk. Skriptum FF UK, 1989 a další vydání.
Kadečková, Helena; Hroch, Miroslav: Dějiny Norska. připravováno.
Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983.
Košnar, Lubomír: Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze. Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze.
Kristjánsson, Jónas: Eddas and Sagas; Reykjavik 1997.
Loyn, Henry: The Vikings in Britain, Oxford 1977.
Page, R. I.: Norse myths, London 1980. (Severské mýty, NLN, Praha 1979)
Page, R. I.: The Runes. Berkeley 1987.
Roesdahl, Else: The Vikings. London 1992.
Roesdahl, Else; Wilson, David: From Viking to Crusader: the Scandinavians and Europe 800-1200. New York 1992.
Sawyer, B.; Sawyer, P.; Wood, I. (ed.): The Christianisation of Scandinavia; Alingsås 1987
Sawyer, Peter and Birgit: Medieval Scandinavia : from conversion to Reformation, circa 800-1500. Minneapolis 1993.
Sawyer, Peter et al.: The Oxford illustrated history of the Vikings. Oxford 1997.
Sawyer, Peter: The Age of the Vikings, London 1971 a další vydání.
Švec, Luboš a kol.: Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996.
Turville-Petre, Gabriel: Myth and religion of the North : the religion of ancient Scandinavia, New York 1964.
Zimák, Alexandr: Hanza. Praha 2002.


Edda (tzv. Starší Edda), přel. H. Kadečková a kol., připravováno, 2003.
Edda, přel. Ladislav Heger, Praha 1962.
Edda. Bohatýrské písně. přel. Emil Walter, ELK, Praha 1942.
Helmond, kněz Buzovský: Slovanská kronika. Praha 1947.
Kadečková, Helena: Soumrak bohů. Praha 1998
Kadečková, Helena; Dudková, Veronika: Staroislandské povídky. Dauphin, Praha 1999.
Osobnost a moc v 11. století. Adam Brémský o životě arcibiskupa Adalberta. ed. Hrabová, L., Verbum, Olomouc 2001.
Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích. ed. a kom. H. Kadečková, Praha 2003.
Snorri Sturlusson: Sága o svatém Olavu. 1967.
Snorri Sturlusson: Okouzlení krále Gylfa. Edda. přel. E. Walter, Arkún, Praha 1929.
Zatočil, Leopold. Sága o Volsunzích. Praha, SPN, 1960.
Nestorův rukopis ruský, ed. K. J. Erben (in Dílo sv. 5)
Sága o lidech z Vatnsdalu, Praha 1929.
Sága o Egilovi, synu Skallagrímově, Praha : Dr. Karel Vrátný : Lad. Kuncíř [distributor] 1926.
Sága o Grettim, Praha : SNKLHU 1957.
Sága o Gunnlaugovi, Hadím jazyku, Královské Vinohrady : Bradáč 1919.
Sága o Hrafnkelovi knězi Freyově, Hynek, Praha, 1920.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:16.10.2007 - 16:43

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz