top
spacer

Sylabus

Renesance a humanismus

Vyučující:
Typ semináře:B; Mgr.
Semestr (Rok):ZS 2016/2017
AKTUÁLNĚ
Prosím, aby jste si na příští hodinu (10.10) vybrali v rámci četby buď  text od Pica della Mirandoly O důstojnosti člověka (viz níže), nebo libovolný z osmi životopisných medailonů z knihy Osm filosofů italské renesance (Paul Oskar Kristeller).
 

 Děkuji a přeji pěkný den

          Terezie Pilarová

ANOTACE
Seminář se bude věnovat humanismu a renesanci a jejich výkladu v historiografii. Náplní hodin bude především italské prostředí 14. a 15. století, se zaměřením na Florencii, Benátky, Řím a další renesanční a humanistická centra z hlediska kulturní historie a dějin idejí. Důraz bude kladen nejen na společenský vývoj, ale také na významné vůdčí osobnosti společenského i intelektuálního prostředí renesanční Itálie.
 
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Historiografie renesance, interpretace / Historiography of the Renaissance, interpretation
Idea renesance v dějinách / Idea of Renaissance in history
Politická a ekonomická situace Itálie / Political and economic situation of Italy
Počátky humanismu, středověké předpoklady / Origins of humanism
Rétorika / Rhetoric
Antické dědictví / Heritage of the Antiquity
Humanistická historiografie, vnímání minulosti / Humanist historiography, understanding the past
Vzdělání, učenost, knihovny / Education, scholarship, libraries
Humanistické školství / Schooling
Politická teorie, diplomacie, stát / Political theory, diplomacy, state
Člověk ve společnosti / Man in society
Humanistická filozofie / Humanist philosophy
Církev a náboženství / Church and religion
Ženy a renesance / Women in Renaissance
Humanisté v aktviním politickém a kulturním životě / Humanists in active political and cultural life
Italské vlivy, šíření humanismu a renesance / Italian influence beyond the Alps
Záalpská renesance a humanismus / Renaissance and humanism beyond the Alps
Střední Evropa a její specifický humanismus / Central Europe

 

Přesný program: viz přiložený sylabus

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

-    četba a aktivní účast na seminářích (na každou hodinu přineste, prosím, napsanou hlavní ideu textu a jednu či dvě otázky k textu)
-    napsat resumé cizojazyčného článku (na 2 strany; povinností odevzdat do 12.12.2017 do 24:00) – výběr, prosím, konzultujte s vyučujícími

- zkouška (přečíst jednu libovolnou kapitolu z knihy Jacoba Burckhardta Kultura renesance v Itálii, připravit si další historiografii k dané tématice /vycházející z tématu vybrané kapitoly/ + diskuze) 

 

LITERATURA
Aston, Margaret. The Fifteenth Century. London 1994.
Burckhardt, Jacob. Die Kultur der Renaissance in Italien. Basel 1860 (a další vydání a překlady)
Burke, Peter. Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.
Dostálová, Růžena. Byzantská vzdělanost. Praha 1990.
Elmer, Peter, Nick Webb, and Roberta Wood, eds. The Renaissance in Europe: An Anthology. New Haven – London 2000.
Ferguson, Wallace K. The Renaissance in Historical Thought: Five Centuries of Interpretation. Cambridge, Mass. 1948.
Hankins, James, ed. Renaissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflections. Cambridge 2000.
Hlobil, Ivo a Eduard Petrů. Humanism and the early Renaissance in Moravia. Olomouc 1999.
Kraye, Jill, ed. The Cambridge Companion to Renaissance Humanism. Cambridge 1996.
Macek, Josef. Italská renesance. Praha 1965.
Martindale, Andrew. Člověk a renesance. Praha 1971.
Martines, Lauro. Power and Imagination: City-States in Renaissance Italy. Baltimore 1988 (1. ed. 1979).
Nauert, Charles G. Humanism and the Culture of Renaissance Europe. Cambridge 1995.
Šmahel, František. Humanismus v době poděbradské. Praha 1963.
Šmahel, František. Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002.
Truhlář, Josef. Počátky humanismu v Čechách. Praha 1892.
Truhlář, Josef. Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II. Praha 1894.
Waley, Daniel. The Italian City-Republics. New York – London 1988.
Woolfson, Jonathan, ed. Palgrave Advances in Renaissance Historiography. Basingstoke 2005.

+ nejrůznější prameny dostupné v českých překladech, i v anglických na internetu
+ specifičtěji zaměřené studie; články v časopisech (především Studies in the Renaissance a Renaissance Quarterly na JSTOR (www.jstor.org) a Renaissance Studies na Wiley Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com); a na dalších vyhledávačích – např. EBSCO (viz http://ezdroje.upol.cz/ezdroje)
+ mnohé, mnohé další knihy a studie

Karel Schulz. Kámen a bolest. (např. Praha 1976 a mnoho dalších vydání)
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:3.10.2017 - 20:10

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz