top
spacer

Sylabus

Dějiny středověku C - pozdní středověk

Vyučující:
Typ semináře:A; 1. ročník
Semestr (Rok):LS 2017/2018
AKTUÁLNĚ
Vážení, přidal jsem na stránky text první knihy Dantovy De monarchia. Zkuste se na to, prosím, podívat. Zdravím, AK

ANOTACE
Kurz je zaměřen na kratší časové období, zvláště na 14. a 15. století (i když bude docházet k určitým přesahům, zvláště do dávnější minulosti) v Evropě, a jeho předmětem jsou různé podoby politického, společenského a církevního života. V průběhu semináře se zaměříme na nejcharakterističtější jevy ve vývoji pozdně středověké Evropy a jeho nejpalčivější problémy. Podle zájmu studentů je možné operativně doplnit výběr témat o další či jiná témata. Náplní semináře budou vždy krátké referáty a zejména diskuse o prostudované sekundární literatuře a pramenech. Aktivní účast v diskusi bude rovněž měřítkem pro udílení zápočtů (tj. může zlepšit hodnocení v případě nejistého výsledku).
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Politická situace v pozdně středověké Evropě (14.-15. století)
Politické koncepce a politická praxe
Černá smrt v Evropě a společnost
Židé v pozdním středověku
Církev v pozdním středověku (řeholní řády, hereze, schizma, konciliarismu, papalismus, unie s východní církví etc.)
Pozdní křížové výpravy (Osmani)
Renesance a humanismus
Burgundsko v 15. století: vévoda, dvůr, representace
Uhry v pozdním středověku
Beletrie a problematika středověkých literárních pramenů
Základní znalosti o čase, právu; školství etc.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
- aktivní účast na semináři + drobné referáty
- esej
- závěrečný test
LITERATURA

Povinná literatura
Hay, Denys. Evropa pozdního středověku 1300-1500. Praha 2010.
Bergdolt, Klaus. Černá smrt v Evropě. Praha 2002.
Rapp, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Praha 1996.
Soukup, Pavel - Svátek, Jaroslav, eds. Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů. Praha 2010.

 

Atlas historique. Ed. G. Duby. Paris 1994.
Atlas of Medieval Europe. London 1997.
Atlas zur Kirchengeschichte. Freiburg 1970.
Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 1999.
Kapesní atlas světových dějin. Praha 1977.

Aston, M.: The Fifteenth Century. London 1994.
Brennonová, A.: Kataři. Brno 2001.
Burke, P.: Italská renesance. Praha 1996.
Cohn, Samuel K.: "The Black Death: End of a Paradigm." AHR 107 (2002): 703-738. http://www.historycooperative.org/journals/ahr/107.3/ah0302000703.html
Černý, V.: Soustavný přehled obecných dějiny literatury naší vzdělanosti I,II. Praha 1996, Jinočany 1998.
Doležalová, E. – Novotný, R. – Soukup, P., eds. Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Praha 2004.
Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 1990.
Fontana, J.: Evropa před zrcadlem. Praha 2001.
Franzen, A.: Malé církevní dějiny. Praha 1992.
Huizinga, J.: Podzim středověku. Jinočany 1999.
Chrestomatie k světovým dějinám feudalismu I. Praha 1956, 2. vyd. 1962.
Koch, W.: Evropská architektura. Praha 1998.
Lambert, M.: Středověká hereze. Praha 2000.
Lawrence, H.: Dějiny středověkého mnišství. Praha, Brno 2001.
Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991, 2. vyd. 2005.
Le Goff, J. – Schmitt, J-C., eds.: Encyklopedie středověku. Praha 2002.
Le Roy Ladurie, E. Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324. Praha 2005.
Molnár, A.: Valdenští. Praha 1991.
Nejedlý, M.: Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. Praha 2007.
Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2. Praha 1985.
Seibt, F.: Karel IV. Císař v Evropě (1346–1378). Praha 1999.
Spunar, P. a kol.: Kultura středověku. Praha 1995.
Šmahel, F.: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 1995.
Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002.
Štěpánek, P.: 1453: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu. Praha 2010.
Wandycz, P.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Praha 1998. (s. 11–74)

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:26.2.2018 - 13:27

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz