top
spacer

Sylabus

Úvod do studia archeologie

Vyučující:
Typ semináře:A; I.ročník; I. blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Zahájení 19.9.2016

Kalábková: od 19.9.2016  každý týden

 

ANOTACE
Úvod do problematiky – předmět a objekt studia. Zařazení v rámci historických věd. Specializace v archeologii. Pomocné a mezní archeologické disciplíny – charakteristika. Možnosti interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce. Definice archeologických pojmů a terminologie. Typy archeologických pramenů, jejich charakteristika, obsah a třídění. Vypovídací schopnost archeologických pramenů. Základní archeologická literatura, základní databázové systémy, archeologie na internetu. Nástin vývoje archeologické metodologie a dějin bádání. Struktura české a moravské archeologie - druhy organizací působících v domácí archeologii, současná úloha a hierarchie archeologických institucí, komunikace mezi institucemi, úloha archeologických institucí – perspektiva. Principy periodizace a chronologie, periodizační kritéria, druhy periodizací. Typologie – její principy, výsledky, kritika a možnosti současného využití. Srovnávací metody v archeologii, principy analogie, možnosti využití etnografických paralel. Metodika datování - absolutní a relativní chronologie. Soudobé přírodovědecké a technické metody absolutní chronologie (radiometrie, paleomagnetismus, termoluminiscence, dendrochronologie, metoda pylových spekter…). Experimentální archeologie. Vývoj přírodního prostředí a společnosti v minulosti, přehled archeologických kultur (základní trendy). Možnosti sestavování archeologických referátů, přednášek, studií, článků a recenzí. Používané formy citací literatury, nálezových zpráv a pramenů. Způsoby vyhledávání analogií a formy použití pramenů. Možnosti využívání dostupných databázových systému (SAS, Archiv, Demus) a internetu.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
seminář - zápočet - aktivní účast na seminářích a úspěšné plnění průběžných úkolů
přednáška - kolokvium - dobrá orientace v v odpřednášené problematice a literatuře - písemný test a ústní pohovor
LITERATURA

Základní literatura:

Kuna, M. ed. 2007: Archeologie pravěkých Čech/1. Praha.

Doporučená literatura:

Bouzek, J. – Buchaldek, M. – Kostomitsopoulos, P. – Sklenář, K.: Dějiny archeologie, Praha 1976
Buchvaldek, M. a kol.: Archeologický atlas Evropy a Československa, Praha 1979.
Buchvaldek, M. a kol.: Dějiny pravěké Evropy, Praha 1985.
Filip, J.: Encyklopädisches Handbuch zut Ur- und Früh –geschichte Europas I-II, Praha 1966, 1969.
Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha 1997.
Hrala, J.: Malý labyrint archeologie, Praha 1976.

kolektiv autorů: Archeologie pravěkých Čech/ 2-7. Praha 2007-2008.

Malina, J.: Archeologie včera a dnes aneb mají archeologové více šedé hmoty za nehty než za ušima, České Budějovice 1981.

Neustupný, E.: Metoda archeologie. Plzeň 2007. 

Neustupný, E.: Teorie archeologie. Plzeň 2010. 
Novotný, B.: Encyklopédia archeológie, Bratislava 1986.

Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993.
Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, skriptum, FF MU Brno 1997.
Renfrew, C. - Bahn, P.: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London 1991.

Sklenář, K. - Sklenářová, Z.: Biografický sborník českých, moravských a slezských archeologů. Praha 2005. 

Vašíček, Z. : Archeologie, historie, minulost. Praha 2006.

Vignatiová, J.: Přehled vývoje archeologického bádání na Moravě od začátku XX. století, Zprávy ČSSA XVII/3, 1975, 93-125.

Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 8:54

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz