top
spacer

Sylabus

Odborná archeologická exkurze 1,2

Vyučující:
Typ semináře:C; I. a II.ročník; I. a II. blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Letošní exkurze se uskuteční v termínu 17. - 20. května 2016 a směřuje na západ Čech. Ubytování: Plzeň Předběžná cena: max. 3000,- Kč (zahrnuje dopravu, ubytování a vstupy). přihlášky do 22.2.2016 P. Kalábkové.
ANOTACE
Na konci 1. a 2. ročníku bude organizována tématicky zaměřená jedna tuzemská a jedna zahraniční exkurze po významných archeologických lokalitách, výzkumech, expozicích či institucích u nás i v Evropě. Předpokládá se aktivní účast studentů v podobě referátů o navštívených nalezištích, místech apod.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Předběžný program:

1. den

 

start ráno v Olomouci

 

lokality po cestě:

 

Plešivec

hradiště HB

Komorsko

zaniklá středověká ves

Příbram oběd

 

Tisová

pozdně středověký těžební areál Ag-Pb-Cu-Zn

Teslíny?

zaniklé benediktýnské proboštství

Bzí nebo Lopata

chamské výšinné sídliště, v 2. případě též hrad s obléhacím táborem

Starý Plzenec-Hůrka

přemyslovské hradiště

Plzeň

nocleh

2. den

 

Plzeň

Západočeské muzeum - expozice

Křimice – Vochov (průjezd)

neolitická sídelní enkláva

Kladruby

klášter

Hradec u Stoda nebo Krtín-Hradišťany

RS hradiště

Milavče

mohylník

Plzeň

ubytování

3. den

 

Domažlice

město

Sedmihoří – Racovský vrch, Chlum (asi jen průjezd)

eneolitická výšinná sídliště, středověké stráže

Přimda

hrad 12. stol.

Bažantov

vesnice zaniklá po 1945

Tachov

město

Plzeň

ubytování

   

4. den

 

Homole u Křížence

michelsberské výšinné sídliště

Krasíkov

hrad

Okrouhlé Hradiště

štítarské hradiště

Gutštejn?, Bezemín, Šipín

komplex dvou RS hradišť, mohylník, hrad

Křivce (krátká zastávka)

přípovrchová těžba zlata, 13. stol.

Teplá

klášter, oběd

Manětín-Hrádek (průjezd)

halštatský mohylník

Vladař

keltská posvátná hora

cesta zpět

 

Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 12:38

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz