top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 4: Vybrané kapitoly z neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska

Vyučující:
Typ semináře:B; I. ročník; I. blok; LS
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech - viz. program.
ANOTACE
Přednáška bude věnována vybraným problematikám neolitu a eneolitu Evropy. Bude vycházet z vědecké práce jednotlivých přednášejících a jimi právě řešených problematik – např. neolitizace Evropy, osídlení lengyelské kultury ve střední Evropě, problematika stavby rondelů a sociokultovní architektury, Epilengyel, definice bolerázské kultury, problematika mladoeneolitického osídlení, vztah lidu kultur se zvoncovitými poháry a šňůrovou keramikou apod. Kromě členů katedry budou do výuky zapojeni vždy na jednu či dvě přednášky externí vyučující z řad našich či zahraničních odborníků zabývající se určitou problematikou v neolitu a eneolitu Evropy. Předmět bude zakončen ústním pohovorem dokládající orientaci studenta v problematice.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Výuka bude realizována ve vybraných pátečních termínech od 8,45 do 10,15 hod a od 10,30 do 12,00 hod.

19.2. – Pavel Fojtík – Hanácká Stonehange v Brodku u Prostějova

            Marek Kalábek – Neolitická studna v Uničově

26.2. – Juraj Pavúk – Počátky kultury s lineární keramikou

                                – Astronomická orientace neolitických rondelů

11.3. – František Trampota – Sídelní a distribuční struktury v neolitu v povodí Dyje

18.3. – Jan Kolář – téma bude upřesněno

         – Ivan Pavlů – Nejstarší keramika na eurasijském kontinentu

8.4. – Petr Šída – Neolitické těžební areály v Jizerských horách

15.4. – Jaroslav Sovinský – Megalitická architektura Sardinie

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Atestace bude udělena za docházku na přednášky a za vypracovanou odbornou esej na vybrané téma.
Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 13:08

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz