top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 4: Vybrané kapitoly z neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska

Vyučující:
Typ semináře:B; I. ročník; I. blok; LS
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech - viz. program.
ANOTACE
Přednáška bude věnována vybraným problematikám neolitu a eneolitu Evropy. Bude vycházet z vědecké práce jednotlivých přednášejících a jimi právě řešených problematik – např. neolitizace Evropy, osídlení lengyelské kultury ve střední Evropě, problematika stavby rondelů a sociokultovní architektury, Epilengyel, definice bolerázské kultury, problematika mladoeneolitického osídlení, vztah lidu kultur se zvoncovitými poháry a šňůrovou keramikou apod. Kromě členů katedry budou do výuky zapojeni vždy na jednu či dvě přednášky externí vyučující z řad našich či zahraničních odborníků zabývající se určitou problematikou v neolitu a eneolitu Evropy. Předmět bude zakončen ústním pohovorem dokládající orientaci studenta v problematice.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

PA 8,45 – 12,15 hod (každý lichý týden)

zahájení: 2.3.2018

termíny: 2.3.; 16.3.; 13.4.; 11.5.

Témata:

Pavlína Kalábková: Dvě neolitická sídliště Uničov a Hulín – srovnání dvou výzkumů

Miroslav Šmíd: Kultura nálevkovitých pohárů na Moravě

Pavlína Kalábková: Rondely a erdwerky

Jana Mellnerová: Jevišovická a bošácká kultura na Slovensku

Pavlína Kalábková: Megality (náhradní téma, kdyby někdo s externistů nemohl přijet)

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Atestace bude udělena za docházku na přednášky a za vypracovanou odbornou esej na vybrané téma.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:34

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz