Centrum pro československá exilová studia

Centrum pro československá exilová studia na FF UP v Olomouci (CČES)

vzniklo z iniciativy pracovníků Katedry politologie a evropských studií (dříve Katedra humanitních věd) a Katedry historie. Činnost zahájilo 11. května 1993 z rozhodnutí rektora UP prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc. Ředitelem byl jmenován prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (dnes emeritní profesor Katedry historie FF UP).

CČES se věnovalo týmové práci ve výzkumu dějin československého exilu ve druhé polovině 20. století. Pracovníci Katedry historie FF UP a spolupracovníci z jiných pracovišť (včetně studentů doktorského studia) vypracovali několik výzkumných projektů, které byly finančně podpořeny granty  Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva školství ČR, FF UP, GA ČR. Z těchto projektů vznikla řada publikačních výstupů (viz přehled grantů a publikací vzešlých z CČES).

Dalším úkolem CČES bylo budování archivu československého exilu. Především z darů exilových pracovníků vznikl obsáhlý archiv. Má vypracovány 2 informační příručky v podobě Průvodce po CČES.

Utříděné písemnosti (včetně malé knihovny exilové literatury) jsou v současnosti uloženy v provizorním depozitáři na katedře historie. Badatelům jsou v současnosti materiály exilového centra nepřístupny. Po výstavbě nové budovy Archivu UP se archiv exilového centra stane jeho součástí jako samostatná jednotka. Bude archivářsky spravován a zpřístupněn zde badatelům (odhadem v roce 2023/24).

O činnosti CČES bylo vypracováno několik podrobných informačních zpráv (viz níže, přílohy ke stažení v pdf).

Správou archivu exilového centra je v současně době pověřená vedoucí sekce archivnictví Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. Kontaktní e-mail: jana.oppeltova@upol.cz

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2014–2017

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2011-2013

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2007-2009

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2005-2007

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za rok 2004

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za rok 2003

Centrum pro československé exilová studia - Souhrnná zpráva z roku 2000 

 

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)