top
spacer

Volby do Akademického senátu FF UP
2011-2014

Termín: 1. a 2. března 2011, 9:00-16:00
Místo: Křížkovského 10, Konvikt nebo Tř. Svobody 26

 • jako student UP jsi členem akademické obce
 • máš právo co tři roky volit své zástupce do akademického senátu FF UP
 • senát má 21 senátorů a dělí se na dvě části:
  • komora studentů (7 senátorů)
  • komora pedagogů (14 senátorů)
 • můžeš dát svůj hlas maximálně 21 kandidátům
 • senát spolu s děkanem určuje dlouhodobé záměry a cíle FF (počty přijatých studentů, finanční přerozdělení mezi jednotlivými katedrami)

"MYSLÍM, TEDY JSEM."

KATEDRA HISTORIE VSTUPUJE DO VOLEB

Budeme se snažit prosadit:
 1. důraz na udržení kvalitní výuky - vyučující by neměli být úředníky a neměli by v první řadě řešit finanční problémy katedry či fakulty, měla by být podporována (a ne pouze deklarována) jejich vědecká práce a profesní růst - měly by být k tomu vytvářeny podmínky; pokud budou vyučující dále nuceni řešit finanční situaci na katedrách měli by znát "přesná čísla" - kolik peněz jde na jednotlivé studenty, kolik "stojí" konkrétní studijní obor a kolik skutečných prostředků tonto obor získává - nutnost prosazení rozpočtů pro jednotlivé obory
 2. především zájmy studentů, ty jsou pro každou katedru nejdůležitější
 3. zabezpečení neměnosti studijních programů a podmínek v průběhu studia - studijní programy musí vycházet ze získaných akreditací, není možné nařízením fakulty měnit kreditové hodnocení jednotlivých předmětů
 4. transparentní jednání na ose fakulta-katedra-studenti
 5. větší objem elektronické administrativy, někdy až příliš zbytečná, nabubřela papírová administrativa zpomaluje jednotlivé procesy studia
 6. jednotný postup při ohodnocování diplomového modulu - budeme diskutovat návrat k jeho 10 kreditové hodnotě, ze současné (prosazované) 20 kreditové hodnoty - ošetřit vzniklou nespravedlivost k dvouoborovým studentům, kteří diplomově končí na druhém oboru, ale současný (prosazovaný) systém je nutí zvýšit si objem volitelných přednášek na nediplomovém oboru
 7. zvětšení objemu finančních toků na studentské aktivity (vědecké i mimo-vědecké)

SVÝM HLASEM MŮŽEŠ OVLIVNIT DALŠÍ VÝVOJ SVÉ KATEDRY A FAKULTY

Představení kandidátů:

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI:

Váš kandidát do AS FF UP - Ivo barteček prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
vol. č. 2

 • sekce dějin raného novověku
 • specializace: dějiny raného novověku, dějiny Latinské Ameriky, dějepisectví, historická iberoamerikanistika
 • děkan FF UP v letech 2003-2010
 • pravidelně vystupuje v pořadech Českého rozhlasu Praha Jak to vidí
Váš kandidát do AS FF UP - Jan Stejskal doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
vol. č. 41

 • sekce dějin středověku
 • specializace: humanismus, ženy ve středověku, monasticismus
 • dlouholetý organizátor katederní vodáckých exkurzí
Váš kandidát do AS FF UP - Michael Viktořík PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.
vol. č. 49

 • tajemník Katedry historie FF UP
 • sekce dějin 19. století
 • specializace: vojenské a hospodářské dějiny 19. a 20. století, regionální dějiny
Váš kandidát do AS FF UP - Pavlína Kalábková Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
vol. č. 14

 • sekce archeologie
 • specializace: neolit, eneolit, muzejní archeologie, počítačové archeologické databáze
 • organizuje přednášky a provádí exkurze po archeologických lokalitách střední Moravy
 • žena archeologa a matka dvou dětí a basseta

STUDENTI:

Váš kandidát do AS FF UP - Benjamin Pytlik Mgr. Benjamin Pytlik
vol. č. 24

 • doktorské studium Historie se zaměřením na České dějiny, 1. roč.
 • specializace: česko-polské vztahy, regionální dějiny, Polsko ve 20. století
 • zakladající člen studentského sdružení Cech invalidů středoevropské historiografie, o.s.
 • spoluautor Příručky prváka Katedry historie
Váš kandidát do AS FF UP - Jakub Huška Bc. Jakub Huška
vol. č. 13

 • magisterské studium Historie, 2. roč.
 • specializace: sociální dějiny raného novověku, české dějiny 18. století, řemeslné cechy
 • zakládající člen studentského sdružení Cech invalidů středoevropské historiografie, o.s.
 • reprezentant Katedry historie na Sportovním dnu UP
Váš kandidát do AS FF UP - Zuzana Haraštová Bc. Zuzana Haraštová
vol. č. 10

 • magisterské studium Historie - Česká filologie, 2. roč.
 • specializace: slezské a severomoravské procesy s čarodějnicemi ze 17. století, česká historiografie po roce 1945 se zaměřením na Moravu, český historický román
 • PPT prezentace k nadcházejícím volbám
Váš kandidát do AS FF UP - Beata Kempná Bc. Beata Kempná
vol. č. 17

 • magisterské studium Historie, 1. roč.
 • specializace: česká ženská periodika v 1. pol. 20. stol. a katolická církev po roce 1945 v ČSR
 • člen HV a kulturní referent CISH, o. s.
 • hlavní organizátorka Garden Party, Plesu KHI a spoluautorka Příručky prváka Katedry historie
Váš kandidát do AS FF UP - Petr Zajíček Bc. Petr Zajíček
vol. č. 31

 • magisterské studium Historie, 1. roč.
 • specializace: regionální dějiny, středověká Olomouc a středověká urbanizace, terénní archeologie a zpracování archeologických nálezů
 • Prezentace kandidáta
 • jeden z prvních absolventů bakalářského studia archeologie (v kombinaci s historií) na naší katedře

Každý hlas je rozhodující, čím víc senátorských křesel získáme ve svůj prospěch, tím větší možnost budeme mít ovlivnit dění na fakultní úrovní než doposud.

Chceme zastupovat VAŠE zájmy, ale bez VAŠÍ podpory nemůžeme nic zaručit!


Naší kandidáti rovněž podporují:

 • prof. Ingeborg Fialová-Fürst - Nevolte mě! (PDF)
 • uskupení 9proFF - ve složení Dan Faltýnek, Jakub Korda, Tomáš Nejeschleba, Jörg Krappmann, Michael Viktořík, Vladimít P. Polách, Martin Fafejta, Pavel Zahrádka, Jiří Hrabal.
 • společnou kandidátku PRO FF (PDF)

 
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz