Struktura katedry

Vedení katedry

vedoucí katedry
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

zástupce vedoucího katedry
doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

tajemnice katedry

Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D.

asistentka katedry
Markéta Peřinová (khist@upol.cz; tel.: 585 633 233)

Sekce archeologie

 • Mgr. Martin Golec, Ph.D.
 • Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.
 • Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. (vedoucí sekce)
 • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
 • Mgr. Martin Novák, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
 • Bc. Jana Šínová (toho času na mateřské dovolené)
 • PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
 • Mgr. Dominika Václavíková
 • Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D. (toho času na mateřské dovolené)
 • Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.

Sekce archivnictví

 

 • Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (vedoucí sekce)
 • Mgr. Věra Slavíková. Ph.D.
 • Mgr. Ema Šimková, Ph.D.

Sekce dějin starověku

 • PhDr. Ivana Koucká (vedoucí sekce)
 • doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.

Sekce dějin středověku

 • Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
 • Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D
 • prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. (emeritní profesorka)
 • doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D. (vedoucí sekce)
 • prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Somer, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Sekce dějin raného novověku

 • prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (emeritní profesor)
 • doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Hana Ferencová, Ph.D. 
 • Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (rektor UP)
 • doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (vedoucí sekce)

Sekce dějin 19. století

 • Mgr. Jitka Kohoutová (toho času na mateřské dovolené)
 • prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (emeritní profesor)
 • Mgr. Ivan Puš, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (vedoucí sekce)

Sekce dějin 20. století

 • prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (vedoucí sekce)
 • PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
 • PhDr. Karel Podolský
 • prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (emeritní profesor)

Kontakty

viz sekce Lidé