Yasir Yilmaz, Dr.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633229

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.11

Odborný asistent

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.