Communication and Reflection in Archaeology and Museology

Čtvrtek 13. únor 2020, 9:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Communication and Reflection in Archaeology and Museology, která se bude konat dne 13. 2. 2020 v budově M Filozofické fakulty MU, Joštova 13 (vstup z Komenského nám. 2).

 

Pozvánka a program konference je přiložen v příloze, příp. vše naleznete na webových stránkách:

 

https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/vyzkum/konference/communication2020

 

Se srdečným pozdravem,

 

Adéla Balcárková

 

Ústav archeologie a muzeologie

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Joštova 13

602 00 BRNO

e-mail: balcarkova@phil.muni.cz

Zpět