Info pro studenty Bc. a Mgr. historie na PdF UP!

Čtvrtek 30. červen 2022, 9:00

METODIKA VYHODNOCOVÁNÍ SPLNĚNÍ STUDIA STUDENTŮ

PROGRAMŮ HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

A UČITELSTVÍ DĚJEPISU PRO SŠ A 2. STUPEŇ ZŠ

A NÁVRH NA ŘEŠENÍ NESROVNALOSTÍ

 

Opatření č. 1 – stanovení postupu pro studenty (bakalářského a navazujícího magisterského studia)

Splnění studijních povinností jako podmínka připuštění k obhajobě kvalifikační práce a státních závěrečných zkoušek se na studijním oddělení provádí na základě Zápisového listu – část A Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok v systému STAG.

Vizualizace studia v systému STAG má pouze informační charakter.

Prosíme všechny studenty, aby kontrolu svého studia prováděli pouze na základě splněných předmětů vykázaných v rámci Zápisového listu – část A Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok.

 

Opatření č. 2 – stanovení postupu pro studijní oddělení PdF UP a studenty Bc. HIV

Vzhledem k zastoupení totožných předmětů v různých částech studijního plánu programu Historie se zaměřením na vzdělávání maior bude při ověřování splnění studijních povinností na studijním oddělení PdF UP postupováno následovně:

  1. Studijní oddělení PdF UP nebude kontrolovat, zda za část Historie – povinně volitelné – profilující základ – rozšiřující dosáhl student min. 6 kreditů a za část Diplomový modul – povinně volitelné – doplňující dosáhl student min. 4 kreditů, bude kontrolováno, zda v součtu za obě části dosáhl min. 10 kreditů.
  2.  Toto platí i pro studenty druhých a vyšších ročníků navazujícího magisterského studia Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol a jejich moduly „Povinně volitelné předměty – skupina 2 – rozšiřující“, resp. „Povinně volitelné – skupina 2 – Rozšiřující předměty“, z nichž každý je za 10 kreditů.

 

Opatření č. 3 – stanovení postupu pro studenty Bc. HIV (3. a vyšší ročníky) a sekretářku KVS

Vzhledem k velkému počtu studentů HIV, kteří si nad rámec studijních povinností zapsali a splnili KHI/YBS2 Diplomový seminář 2, bude po dohodě s vedením KHI tento dodatečně doplněn do studijních plánů jako povinně volitelný předmět do Diplomového modulu – povinně volitelné – doplňující, avšak v akademickém roce 2021/2022 uvedené platí pouze pro studenty 3. a vyšších ročníků.

 

Opatření č. 4 – stanovení postupu pro studenty 3. a vyšších ročníků Bc. HIV, sekretářku KHI a studijní oddělení PdF UP.

Studentům 3. ročníků HIV, kteří si budou chtít předmět KHI/YBS2 Diplomový seminář 2 mimořádně zapsat a absolvovat v LS akademického roku 2021/2022, bude uvedené umožněno. Aby však při vypsání uvedeného předmětu nebyla naplněna kapacita studenty jiných programů či ročníků, bude zápis na uvedený předmět proveden formou žádosti o dodatečné zapsání předmětu, kterou zájemci vyplní na sekretariátu KHI (paní sekretářka Peřinová). Po ukončení možnosti elektronického zapsání do STAGu budou studenti na uvedený předmět zapsáni studijním oddělením PdF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)