Studentská cena České národopisné společnosti

Pátek 28. únor 2020, 16:00

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás upozornit na vyhlášení dalšího ročníku Studentské ceny České národopisné společnosti.

 

Studentská cena je vyhlašována ve dvou kategoriích – pro nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci. Vítězné studentské práce jsou honorovány finanční odměnou. Podmínky Studentské ceny (do soutěže mohou být přihlášeny práce s etnologickým témem obhájené v posledních dvou letech) najdete v přiloženém souboru. Konečný termín přihlášení prací do soutěže je 29. únor 2020.

 

Děkuji mockrát za spolupráci!

Pěkný den,

 

Jana Nosková

 

Mgr. Jana Nosková, Ph.D.

předsedkyně České národopisné společnosti

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno

Zpět