Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pátek 14. únor 2020, 14:00

Vážené dámy a pánové,

 

dovolte mi pozvat vás na Den otevřených dveří, který u příležitosti oslav svého jubilejního výročí pořádá Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

 

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13 (vstup z Komenského nám. 2, vstup do budovy bude zajištěn také z ulice Joštovy).

 

Dveře našeho ústavu pro vás budou otevřené od 14:00 do 18:00. Kdykoliv v tomto čase si můžete prohlédnout interiér nově rekonstruované budovy M jakožto nového sídla Ústavu archeologie a muzeologie FF MU včetně výstavy pořádané na téma Výzkumy bez hranic.

 

Pozvánku a další informace naleznete v příloze nebo na našich webových stránkách: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/den-otevrenych-dveri-noveho-sidla-ustavu-archeologie-a-muzeologie

 

Na setkání se těší,

 

Adéla Balcárková

 

Ústav archeologie a muzeologie

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Joštova 13

602 00 BRNO

e-mail: balcarkova@phil.muni.cz

Zpět