Studentské aktivity

Exkurze

V rámci předmětů skupiny C si mohou studenti jak bakalářských, tak magisterských studijních programů na Katedře historie FF UP zvolit odbornou exkurzi. Kreditní exkurze jsou dlouhodobé (od 5 dní déle) a za přípravu referátů, jejich přednesení v průběhu exkurze, následné odevzdání v písemné podobě a úspěšné absolvování závěrečného testu je možné obdržet tři kredity.
Cílem těchto dlouhodobých exkurzí je seznámení se s určitou geografickou oblastí, nebo se obsah exkurzí váže k nějakému tematickému celku či problému. Nedílnou součástí exkurzí je rovněž prohloubení vzájemných kontaktů mezi studenty a učiteli katedry. Vedle tradičních autobusových exkurzí pořádá katedra již několik let také exkurze vodácké.

Katedra také realizuje krátkodobější typy exkurzí nabízené jednotlivými vyučujícími účastníkům seminářů či všem studentům. 

Přehled kreditních exkurzí za roky 2000–2020:

2020

Sázava

poslední červencový týden roku 2020; garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2019

Ohře

poslední červencový týden roku 2019; garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2018

Berounka
poslední červencový týden roku 2018; garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2017

Vltava
poslední červencový týden roku 2017; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2016

Otava
poslední červencový týden roku 2016; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2015

Berounka
poslední červencový týden roku 2015; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2014

Lužnice
poslední červencový týden roku 2014; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2013

Vltava
poslední červencový týden roku 2013; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2012

Sázava
poslední červencový týden roku 2012; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2010

Krakov
12.-14.4. 2010; garanti: Dr. Podolský, Dr. M. Viktořík, Mgr. B. Pytlik

2009

Východní Slovensko
20.-23.4.2009; garanti: Dr. K. Podolský, Dr. M. Viktořík  

2008

Ostrava kulturní a průmyslová
28.-29.4.2008; garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2007

Bastionová pevnost Terezín
11.5.2007; garanti: PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2006

Slovensko
27. 6.–1. 7. 2006; garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; PhDr. K. Podolský Sázava – MMVI
28. 7.–5. 8. 2006; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2005

Pobaltí
20.–30.6. 2005; garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. D. Kořený
Lužnice – MMV
15.–22. 7. 2005; garanti: Mgr. P. Slavíčková; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2004

Itálie
19.–29. 8. 2004; garanti: PhDr. I. Koucká; PhDr. K. Vymětalová – Slezská univerzita Opava
Středověké a raně novověké historické památky Čech, Moravy a Slovenska
18.–24. 5. 2004; garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. M. Elbel, M.A., Ph.D.
Ohře – MMIV
15.–22. 7. 2004; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2003

Po stopách Polabských Slovanů a do "vendických: hanzovních měst
18.–21. 8. 2003; garant: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.
Berounka – MMIII
15.–22. 7. 2003; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.
Západní Balkán
20. 9.–1. 10. 2003; garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; Mgr. R. Slabáková, Ph.D.

2002

Řecko
20. 6.–6. 7. 2002; garanti: PhDr. I. Koucká; prof. PhDr. I. Barteček,CSc.
Otava – MMII
16.–23. 7. 2002; garant: Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2001

Francie románská a gotická
23. 6.–3. 7. 2001; garant: Mgr. R. Slabáková, Ph.D.
Vltava – MMI
10.–17. 7. 2001; garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2000

Římané ve střední Evropě
4.–8. 5. 2000; garant: PhDr. I. Koucká
Iberie
srpen 2000; garant: prof. PhDr. I. Barteček, CSc.  

Cech studentů historie

Spolek dobrovolníků z řad studentů a absolventů Katedry historie v Olomouci vznikl v roce 2007. Jeho hlavním záměrem je pořádání kulturních, odborných a společenských akcí pro studenty Katedry historie, ale i ostatní zájemce. Pořádáme tyto akce: pasování prvního ročníku, Odborné kvízy (Starověký, Biblický), studentské konference, večer deskových her, garden party… V letošním roce chystáme odborné exkurze. To vše napomáhá utvářet přátelské vztahy nejen mezi studenty různých ročníků, ale i mezi vedením katedry.

Najdete nás na facebooku i instagramu jako Cech studentů historie nebo osobně na katedře.

Starostkou Cechu je v akad. roce 2019/2020 studentka 3. ročníku Kristýna Majerová.

E-mail na starostku: majerovakristyna@email.cz

ISHA Olomouc

ISHA Olomouc je jednou ze sekcí mezinárodního spolku ISHA, který sdružuje studenty historie po celém světě už od roku 1989. Hlavní náplní této platformy je organizace workshopů a konferencí v místech působení lokálních sekcí. Tím umožňuje studentům humanitních oborů setkávat se a spolupracovat na mezinárodní úrovni.

ISHA Olomouc je aktivní i na univerzitě. Organizujeme například filmové kluby, workshopy, přednášky a exkurze. Podílíme se ale i na akcích neformálního charakteru, jako je ples katedry nebo například městské hry pro širokou veřejnost.

Samozřejmostí je spolupráce s dalšími spolky na UP ale i v rámci ostatních univerzit, ať už domácích, či zahraničních.

Najdete nás ale i na akcích, jako je Den otevřených dveří UP nebo Majáles UP.

Kontaktovat nás můžete osobně, na našem facebooku či instagramu nebo prostřednictvím emailu ishaolomouc@gmail.com.

V akademickém roce 2019/2020 stojí v čele spolku prezidentka Terka Šmídová z 2. ročníku navazujícího studia.

Katederní kola studentské vědecké konference

Seznam katederních kol studentské vědecké konference 2008–2011 ke stažení