Pro 1. ročníky

Vstupní požadavky do 1. semestru němčiny NHJ1

Studenti a studentky by měli mít znalosti němčiny alespoň na úrovni prvních 6 lekcí učebnice Berliner Platz 1 NEU 

Milí studenti prvního ročníku!
Jak jste již mnozí zjistili, při zápisu předmětů vám bylo doporučeno zapsání také kurzu němčiny (prosím, učiňte tak). Ti z vás, kteří němčinu nikdy neměli, se nemusí ničeho bát! Centrum jazykového vzdělávání vám umožní rychle se dostat na základní jazykovou úroveň, a to prostřednictvím intenzivního kurzu, popřípadě doučovacích kurzů. O jejich konkrétní podobě budete včas informováni. 

Michael Viktořík, zástupce vedoucího KHI