Pro 1. ročníky

Zápis kurzu němčiny CJV/NJH1

Milé studentky a milí studenti prvního ročníku historie a archivnictví!

Při zápisu předmětů do prvního ročníku si prosím všichni zapište kurz němčiny (CJV/NJH1). Ti z vás, kteří němčinu nikdy neměli, se nemusí ničeho bát! Centrum jazykového vzdělávání vám umožní rychle se dostat na základní jazykovou úroveň (tj. na úroveň prvních šesti lekcí učebnice Berliner Platz 1 NEU, a to za pomoci doučovacích kurzů (budou realizovány zdarma na Centru jazykového vzdělávání). O jejich konkrétní podobě budete včas informováni. 

Michael Viktořík, zástupce vedoucího KHI