Další stipendia

Mobilita na základě bilaterálních smluv/Freemover

 •  přidělované stipendijní prostředky (cca ve výši 10 000 Kč na měsíc) určené na pokrytí rozdílu životních nákladů v hostující zemi, žádosti se podávají na Děkanátě FF vždy v září/říjnu, Zahraniční oddělení FF UP
 • podpora zahraničního studia studentů FF UP v rámci smluv o přímé spolupráci nebo jako tzv. freemovers
 • priorita dávána pobytům na univerzitách v mimoevropských zemích, s nimiž má FF UP smlouvy – pro studenty historie se jedná zejména o studium na univerzitách v USA:

Merillův program pro pobyty v USA

 • Merrillův program je roční studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný soukromou osobou – panem Charlesem Merrillem a partnerskými školami v USA
 • veškerá administrace programu včetně výběrového řízení probíhá přes Kancelář zahraničních styků UP, Mgr. Zuzana Hamdanieh, zuzana.hamdanieh@upol.cz
 • seznam partnerských univerzit k dispozici v Kanceláři zahraničních styků UP
 • přihlášky mohou podávat studenti ve 2.-4. ročníku
 • výběrové řízení bývá vypsáno vždy na podzim na následující ak. rok

AKTION

 • program České republiky a Rakouska na podporu výzkumu a vzdělávání
 • individuální stipendia pro studenty pracující na diplomových a dizertačních pracích v délce 1-5 měsíců
 • student si sám vybírá instituci, na níž chce vycestovat, a s ní si vyjednává přijetí
 • student podává žádost o přidělení stipendia na Kanceláři programu AKTION
 • termíny:
  • 15. 3. pobyty na zimní semestr
  • 31. 10. pobyty na letní semestr
 • www.dzs.cz

Akademická informační agentura (AIA)

J. William Fulbright Commission

 • Ambasadorem Fulbrightova programu na Univerzitě Palackého je prof. Jaroslav Miller (současný vedoucí katedry historie FF UP), který se rád se všemi zájemci o program setká
 • mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA
 • www.fulbright.cz